آمار کاربران

google plus

آمار

نظرسنجی

نظر شما درباره سایت

خیلی عالیه
میتونه بهتر باشه
جای کار داره
بهترین سایته
نظری ندارم!نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 173
نظرات : 1

پیراسته فر

راهنمای سفربه عراق+آموزش اعدادوکلمات فارسی

در مورخه : شنبه، 27 بهمن ماه، 1397 موضوع :

 اصطلاحات رایج و لازم زبان عربی که درعراق  بدردتان میخورد

        گذرنامه – پاسپورتجَواز – باسبورت)

      گذرنامه ها: جَوازات

     گذرنامه ات رو بده: إنْطِنی جَوازَک

      بگذار ببینم - نگاه کنم: خلّی أشُوف

     ویزا : فیزَة

     کجاست؟ : وِین

     سرویس بهداشتی کجاست؟: وِینِ المَرافِق الصَّحیَّة( صحیه )

         میخواهم : أرید

        بروم: أرُوح

        به نجف : إلْنَجف ( الی النجف)

        اتوبوس میخوای یا ون: تِریدِ الباص لُو کَیّة؟

      کرایه اش چنده - چقدر میشه: إشگَد؟ - إشگد الأجرة

      ده هزار - 10000 دینار - 10 : عَشِر - عَشرتالاف

      خوبه(قبول) : زِیَن

   نه گرونه! : لا، باهِز

       خیلی - گرونه : إهوَای، کِلَّش - باهز

  گروه تان، چند نفر هستید؟کلاً چندنفرید؟:جَماعَتْکُم، چَم نفرات؟

      بیا بالا - سوار شو - بپر بالا : صْعَد - یا أللّه صْعد

  تهمه سوار شدید؟ - تکمیل شد - تمام شد.: خَلاص؟ - خلاص!

 چمدان - ساک: جُنطَة - جمع : جُنَط

       راننده: سایِق

تبریک! =مبروك!

  انا = من 

انتَ = تو ( مذکر ) 

 انتِ ( مؤنث )

 هو = او 

 هی = او  

 نحن = ما 

 انتما / انتم = شما 

  هما . هم . هن = آن ها 

 ذاک / هذاک = آن یا اون (مذکر)

ذیچ / هذیچ = آن یا اون ( مونث)

ذولاک / ذوک / هذولاک = آن ها یا اون ها (مذکر)

 ذنیچ = آن ها یا اون ها (مونث)

سفرَه = سُفره 

ناقِص ماعون = یه بشقاب کمه

 ناقصات ثلاث خواشيگ = سه تا قاشق کمه 

 انطي شوكه = یه چنگال بده بهش 

من گرسنه/تشنه هستم = أنا جائع/ أنا عطشان

عدكم غَسالة اغسل ملابسى = لباسشویی دارید لباسامو بشورم

 قبِل اَربَع ايام اِجينِه للعراق = ۴ روز قبل اومدیم عراق

 اوَتِ البارحِه وَصلنِه  لِلعراق = پریروز رسیدم عراق

ببخشید، معذرت می‌خواهم =عفوا، عذرا 

هنگام صبح/عصر/شب = صباحا/ مساءا/ ليلا 

این/آن، اینجا/آنجا = هذا /ذلك. هُنا/هُناك

 البارحِه = دیروز

اوتِ البارحِه = پریروز 

عگُب باچِر = پس فردا

 بعَد ثِلاث اَيام = بعد از سه روز 

 قبِل ثِلاث ايام = سه روز قبل 

 سبعَه اَيام اِجينِه = هفت روزه اومدیم ما

 هايِ ملابِسي = این لباس منه 

 هذا المای كُلِش بارِد = این آب خیلی سرده 

 مای هاي البوري حار كُلِش = آب این شیر خیلی گرمه

 ليش ماتِجي لاِيران نَفرَح اذا اِجيتونِه = چرا نمیای به ایران ، خوشحال میشیم اگه بیایین

 انتُم لِيش ماتِجون لبيتنِه بِيران = شما چرا نمیایین به ایران خونمون

 ثلاث اَيام اِحنِه هُنا = سه روز اینجاییم 

 بعدَ الاَربعينيه اِنرُوح لاِیران = بعد از اربعین میریم ایران 

 بعدَ الاربَعينيه بِيوم اِنروح لاِيران = یک روز بعد از اربعین میریم به ایران

انريد اِنرُوح بَعَد اَربَعَ اَيام = میخواهیم بریم بعد از چهار روز 

 عگُب باچِر اِنروح = پس فردا میریم

 اريد خاشوگِه = قاشق میخوام 

انطينى گِلاص = لیوان بده به من

شسِم هاي الاَكلِه = اسم این غذا چیه 

كلِش طَيبِه = خیلی خوش مزه هست 

عطشانه = تشنته (مذکر)

عطشانة=  تنشته (مونث)

فريقنِه قَوِي = تیم ما قویه

انتُم ضَعيفِين = شما ضعیفین

احنه اَقوياء = ما قوی هستیم 

حسن خُوش يَلعَب طُوبه = حسن فوتبالش خوبه

عَفيِه خوش تِلعب = آفرین قشنگ بازی میکنی 

ساعت چند است؟ = كم الساعة؟

 شبعان والله = سیرم بخدا 

برِه اِکِلت هَسه شَبعان والله = بیرون خوردم الان سیرم بخدا 

يگول شَبعان = میگه سیرم 

 يگول ما ياكل مايَشتهِي = میگه نمیخوره سیره 

 ارِيد ثلاث بطانيات = سه تا پتو میخوام

نمی‌فهم = لا افهم

اهل کجا هستید؟=من أين أنت؟

من اهل ایران هستم = أنا من ایران 

شغل شما چیست؟ =ما مهنتك؟ 

شما چند ساله هستید؟ = كم هو عمرك؟ 

چه خبر؟ = مالجديد؟ 

واقعا! = حقّا! 

نگاه کن!/نگاه کن بمن =  أنظر!  أنظري!

سریع-زود- بر می گردم!=سأرجع حالا 

من باید بروم = يجب أن اذهب الآن 

کجا زندگی می کنید؟= أين تسكن؟  أين تسكنين؟

از آشنایی شما خوشوقتم= متشرف / متشرفة بمعرفتك 

اسم من احمد است = إسمي احمد 

اسم شما چیست؟= ما إسمك؟ 

حال شما چطور است؟ = كيف حالك؟

سلام من را به .. برسان = سلِّم على .. من أجلي  

آیا می توانم به اینترنت وصل شوم؟ = هل يمكنني الحصول على الإنترنت؟ 

چه؟ کجا؟ = ماذا؟ أينَ؟

این را بده من! = أعطني هذه!

عصر به خیر = مساء الخير 

کفش من کجاس؟ = أين حذائي؟

اعداد به زبان عربی

از صفر تا ده به صورت زیر می باشد.

۰(صفر)=صَفر(۰)

۱ =واحد 

۲ =إثنان 

۳ =ثلاثة 

۴  = أربعة

۵ = خمسة 

۶ = ستّة 

۷ = سبعة 

۸ = ثمانیة

۹ = تسعة 

۱۰ = عَشَرَة 

۱۱ =أحَدَ عَشَرَ

۱۲ =  إثنا عَشَرَ

۱۳ = ثلاثة عَشَرَ

۱۴ = أربعة عَشَرَ

۱۵ = خمسةَ عَشَرَ 

۱۶ = ستَّةَ عَشَرَ

۱۷=  سبعةَ عَشَرَ

 ۱۸= ثمانیة عَشَرَ

۱۹ = تسعة عَشَرَ

۲۰ =عشرون 

۳۰ = ثَلاثون

۴۰  = أربَعون

۵۰ =  خَمسون

۶۰  = سِتّون

۷۰  = سَبعون

۸۰  = ثَمانون

۹۰ = تِسعون

۱۰۰ = مِئه/ مِائه

برای خواندن اعداد۲رقمی    به اینصورت می خوانیم  اول عددسمی راست وبعدچپ-مثلاً:

۲۱ می شود= واحد و عشرون

۲۷=سبعةٌ و عشرونَ

۵۶ =ستّةً و عشرونَ بیتاً  

۹۹ = تسعً و تسعون

ألف = ۱۰۰۰

مائه ألف۱۰۰۰۰۰

ملیون = ۱۰۰۰۰۰۰

من مریض هستم = أنا مريض

   ایستگاه پلیس-بازرسی: سِیطَرَة،تفتیش

      گیت - دروازه - ورودی : بَوّابَة

    افسر - مامور - مسؤول : ضابُط

      گاری - ارابه : عَرَبانة

        گاری چی - ارابه کش: عَرَبَنچی

       (بردار،بلند کن) -چمدون رو بردار : (شیل) - شیلِ الجُنطَة

     کیف - کوله : حَقْبَة

       هوا گرمه - گرمه : ألْجَو حار - حار

       آبجوش : مایِ الحارّ، مای حار

   نان : خُبُز

    ساندویچی: صَمّون

     نوش‌جان! =شهية طيبة

ولر را روشن کن: شَغِّلِ الْمُکَیِّف

    خاموش کن - خاموشش کن - کولر را خاموش کن: طَفْ - طفِّیَه - طفّی المُکیّف

       وایستا - نگه دار: اُگُفْ

      اینجا - آنجا : إهْنا - إهناک 

مستقیم برو! بعد دست چپ/راست برو! =أمشٍ على طول ثم عرّج يمينا/ شمالا!

 دستشویی کجاست؟ = أين أجد (المرحاض/ الصيدلية)؟ 

یک لحظه صبر کنیدلحظة من فضلك

گوشی-تلفن- را نگه دارید لطفاًإبقى/ أبقي علي الخط رجاءا!

بیا: تعال

      برو : رُح (روح)

      گم کردم: ضَیَّعِت

       بگذار - قرار بده : خَلّی

        چرا - برای چه : لِیَش

  نمی فهمم - ،متوجه نمیشم،نمی فهمم چی میگی: مَافْتَهِم  - مَفتَهم شِتگول

       کم - کمی عربی بلدم : شُوَیّ، شْوَیّ - شوی أعرف، شوی أحچی

آیا عربی/فارسی بلد هستید؟ = هل تتكلم اللغة الفارسیه /العربية؟

 لطفا: رجاءاً

  متشکرم،مرسی: شُکراً

    خوش آمدی: اهلا و سهلا

     بله: نعم / ای

       خیر: لا

       مشکلی نیست: مو مشکل

      ببخشید: متاسفم / العفو/ آنی آسف

      چه وقت؟اِشوَکِت

       کجا؟: وین

     چقدر؟: چم؟

      چی؟: شنو

       کی؟: منو

        پل: جَسر

        خانواده : اهل،اهل بیت

        غذا: اَکِل

       عجله کن: ابسرعه،بالسرعه

       من می فهمم: آنی افتهم

       من نمی فهمم: آنی ما افتهم 

   عافیت باشد =رحمك الله

     دارو: دوا

       پول: فلوس

    فارسی می تونی حرف بزنی؟: تتکلم بالفارسی؟

به میزان کم! = قليلا!

       ممکنه کمکم کنی؟: ممکن تساعدنی؟

        مسجد: جامع

         بازار: سوگ،سوق

         پلیس: شُرطه

      بایست،وایستا: اوگف

        حال شما چطوره: اشلُونِک

         خوبم: زِین

        خداحافظ: مع السَلامه

        در امان خدا: فی اَمانِ الله

        چه خبر: شکو ماکو؟

       خبری نیست: ماکو شی

     بفرمایید استراحت کنید: اِتفَضَّل اِستیریح

       ممنونم: ُشکرًا

      خسته: تعبان

       گرسنه: جوعان

       سیر(متضاد گرسنه): شِبعان

        حرم کجاست؟: وین الحَرَم

          گران: غالی

           ارزان: رَخیص

        بیمارستان/درمانگاه: مسَتشفی

       می خواهم زیارت کنم: ارید ازور

      لباس: مَلابِس

         جلو: گِدَّام

       سخت : صَعُب

     ساده، آسون : سَهِل

        سیگار: جیگارَه

     کی، چه وقت : إشْوَگِت

      الان : هَسَّة

        دیروز : أمِس

       فردا: باچِر

       امروز : ألیوم

        امشب : ألِّیَلَة

       اسمتو بنویس(به معنای ثبت نام): سَجِّل إسمَک

      گذرنامه ها را تحویل دهید: سَلَّمو الجَوازات

       فرودگاه: مَطار

     حدوداً، تقریباً : حَوالی

    گوش بده - به من گوش بده : إسمَع - إسمَعنی

    کارت شناسایی: هُوِیَّة

  ارزان : رَخیص

    ارزان تر :أرخَص

    ببخشید : ألْعَفُو

    نانوایی: خَبّاز

                 تعارفات

      الله یخلیکم: خدا نگهتون داره

      الله یحفظکم:خدا حافظ شما باشد

     الله یسلمکم:خدا شما را سلامت نگهدارد

     زحمناکم:زحمت به شما دادیم

     الله یعینکم:خدا نگهدارتون باشد

       رحم الله والدیک خدا پدر و مادرتان را بیامرزد

     الله یساعدکم: خدا کمکتان کند

      صار الزحمه علیکم: برای شماها زحمت شد

    عاشت ایدکم: خداقوت

     مجانی : بلاش

    سلامتی : عافِیَة ، بِلْعافیة إن شاءالله )

  سیو کن، ذخیره کن - ذخیره کردن : وَفِّر - توفیر

     دیوانه - ما دیوانگان حسینیم : مَجنون - إحنَه مجانین الحسین

     اتاق - اتاق ها: غُرْفَة - غُرَف

  بوس : بوس

     زشت - قبیح - ناپسند : عِیب

 لا تْسَوّی، عیب : نکن! زشته!

 خانه : بِیَت - حُوش

    گوشت  : لَحَم

   گران - ارزشمند : غالی (هم به چیز گران می گویند هم به یک فرد عزیز و محترم)

  چطوری (مذکر) : إشْلونَک

     چطوری (مونث) : إشلونِچ

     خسته : تَعبان

     گرسنه : جَوعان

   تشنه : عَطشان

    صبح بخیر : صَباحَ الخیر

     خوش آمدید : أهلا بکم، هَلا بیک، هلا بیکم

   هر جور مایل هستی : عَلا کِیَفَک

  بیمارستان : مُستَشفی

      زمان و مکان

     صباح : صبح

      الیوم : امروز

    أمس : دیروز

        غدا(بُکرة) : فردا

      فجر : سپیده دم

      مغرب : مغرب

       لیل،عشا ،: شب

      منتصف اللیل : نیمه شب

      هذه اللیله : امشب

        نهار .یوم : روز

      مساء بعدالظهر.شب

      أعلا : بالا.بالاتر

      أسفل : پایین .پایین تر

       أین : کجا

       تحت : زیر

        أمام.قُدّام : جلو

      فوق : بالای.روی

       خلف.وراء : پشت سر

     جنب.جوار : کنار

      بعدبکرة(بعد غد) :  پس فردا

      بعدیومین : دو روز بعد

      بعدثلاثة ایام : سه روز بعد

     لیلة اول أمس : پریشب

        الأمس الأول : پریروز

     لیلة الغد : فرداشب

        قبل الظهر : پیش از ظهر

      إذا : هرگاه.اگر

      عِند : نزد

       قریب من : نزدیک به

      بعید عن : دور از

      منذ مدة : مدتی است

        هُنا : اینجا

       هُناک : انجا

       بین : میان

       متی : چه وقت.کی

      قبل قلیل : کمی پیش

     الان : حالا

       سنة : سال

      هذا الشعر : این ماه

      اسبوع : هفته

      شهر(اشهر) : ماه

      هذه السنة : امسال

        هذاالأسبوع : این هفته

     علی الیمین: سمت راست

       علی الشمال : سمت چپ

      علی طول :مستقیم

     بعدالمفترق: بعداز چهار راه

    ایستگاه قطار کجاست؟ : ون المَحَطَّة

     فرودگاه کجاست؟: ون المَطار؟

   نزدیک - دور :   قریب - بَعید

     کدوم یکی از اون ها (از دو راه - طرف) نزدیکتره؟: یا هُم - یا هُوْ اَقرَب

      کدوم راه به کربلا نزدیک تره؟: یا طَریق أقرَب إلکَربله

     کدوم راه - طرف - مسیر- خلوته؟: یا طریق - جِهة، صُوب - مسیر - بلا إزدحام، مو إزدحام

    خیلی زحمتتون دادیم - اذیتتون کردیم: هوایَه زَحَمناکُم - أذِّیناکم

    اجرتون با سیدالشهدا: أجِرکُم عَل إحْسِیَن (ع)

     شارژ موبایل از کجا بخرم؟: إمْنِیَن أشتری رَصید (المووبایل «لازم نیست موبایلش رو بگید»)

       سیم کارت: شریحَة

    میشه یه شارژر بدید، شارژ موبایلم تموم شده - شارژش تموم شده: یمکن تِنطینی شاحِنة، خَلَص ألشَحَن مووبایلی - خَلَص شحْنَه

    کجا میتونیم استراحت کنیم؟: ون نِگدَر نستَریح

     میشه یه کم برید عقب تر / جلوتر: یصیر اِشوَیَّه تِرجَع / تِتقَدَّم

     بیاید این ور تر / برید اون ور تر: تعال لِهْنانِه / رُوح لِهْنَاکه

     ببخشید ممکنه کمی به من هم جا بدید(که من هم بشینم / بایستم): العَفُوْ تِنْطینی مَکان (حتی آنی هم اَگعُد / اوگَف)

  اجازه میدین من هم زیارت کنم؟! :بصورت خواهشی: عفواً خَلّینی آنی هم اَزُور

اگر دستوری وجدی میخواهیدبگویید: خَلّینی آنی هم اَزور

      آیا شب حرم رو می بندن؟!: إللِّیلَه یِسِدُّونِ الحرم؟

      ببخشید درب ورودی دیگه ای وجود نداره؟!: أکُو باب ثانیه یا أکو باب غیر؟!! (ثانیه یعنی دومی)

  ببخشید شما تا کی اینجا نشسته اید؟!!: إلعَفو لِشْوَکِت گاعِد إهنانِه؟

     آیا شما میخواین برید؟! یا هنوز هستین؟!: إتْرِیدُون إتْرُوحون ؟! لُو بَعَدکُم؟!

     ببخشید گاراژ ماشین (ترمینال) کجاست؟!: العفوا وِن إلگـَراج؟

  آیا حرم، ماشین  برای بردن به سامرا داره؟!: اکو سِیارَةِ خاص العَتَبة إلْسامرَه؟ (عَتَبه= حرم) 

     چجوری میشه رفت مسجد کوفه؟!: إشلون أروحِ إلْمسجدِ الکوفه؟!

 ببخشید فاصله مسجد کوفه تا سهله چقدره؟!: العفوا إشگد المَسافة بِیَن السهله و الکوفه؟

  بین راه ماشین(سیارة) هست سوار بشیم(نرکب)؟!: اکو سیارات بین الطریق نرکب؟

 سرویس بهداشتی کجاست؟!: وین المَرافِق ( تِکرَم در اول جمله اضافه کنید مودبانه تر است)

  نکته:هیچ وقت در داخل سرویس بهداشتی به کسی نگویید: بفرمایید یا اتفضّل ، بگویید : کَرِّم

  این سرویس بهداشتی شلنگ آب داره؟!: إلتوالِتات بیهِن صُوندَه؟!

  ممکنه یه شلنگ آب برای سرویس وصل کنید: بلازحمه (إذا ممکن) إتشَکِّلِ الصونده؟!

  ببخشید درمانگاه / بیمارستان کجاست؟! : إلعَفُو وِین المُستَوصِف / مُستَشفَه؟

  ببخشید درب ورودی خانم ها/آقایان کدوم طرفه؟!: إلعَفُو مِن وین باب الدُخول للِنِساء / للرجال؟

  موقع نماز درب حرم را می بندند؟ : یسِدُّون بابِ الحَرَم وقتِ الصلاة؟

   جای خالی دارید؟ :  عِدکُم مَکان؟ - أکو مکان؟

اگر جاباشد: ای ای إتفَضَّل (بله بله؛ بفرمایید) و اگر جا نباشد می گویند : ما فی(نه، جانداریم)

    مسئول یا رئیس موکب کیست؟ : منُو مسئولِ المُوکب؟

    برای بانوان(نساء) جای(مکان) جداگانه هم دارید؟: (اَکو) - (عِدکُم) قاعَة للنساء؟ (سالن استراحت برای خواب را «قاعة »میکویند.)

   پتو، بالشت، تشک دارید؟بَطانِیَه(پتو)، مُخَدَّه(بالش)، دوشَگ(تشک) عِدکُم؟

چند تا دارید؟:  چَم واحد عدکم؟

به تعداد هست؟ :مو قَلیلات خو؟

   قیدهای زمان 

   گذشته  : الماضی

     دیروز : ألبارحَة - مبارح

دیروز در بازار او را دیدم : شِفتَه البارِح بالسُّوگ

    پریروز  : اوّل البارحَة

      هفته گذشته : الاُسبوعِ الفات

 ماه گذشته : الشَهَر الفات

 سال گذشته : السنة الفاتت 

     حال : الحاضر

  امروز : ألیوم

      این هفته : هذا الاسبوع

     این ماه : هذا الشَهَر

      امسال : هذا السَّنَة

     آینده : المُسْتَقبَل

      فردا : باچـِـر

    پس فردا: عُگــُب باچـر

  هفته آینده : لإسبوع الجای

   ماه آینده : الشَهَر الجای

   سال آینده : السّنةِ لجایَة

     مطمئنی؟ - حتماً: إنته مِتْأکِّد؟ - مِتأکّد؟

     برای اینکه، چون : لِأنَّ، لَن

   می دانم - می دانی : أدْری - تِدری

    نمی دانم: مو أدری

    فراموش کردم: نِسیَت

  بلند شو : گوم

 بشین: اُگعُد،اجلس

   مهر ( مُهرِ نماز) : تُربَة

  سرد : بارِد

      خیلی سرد - خیلی گرم: کِلَّش بارد - کِلَّش حارّ

   شماره : رَقَم 

 شماره موبایل :رقم موبایل

     یک لحظه : لَحظَة

    چند (روز - مقدار - عدد) : چَمْ

     داخل شو/ بیاتو: طُب - اُدخُل

   خارج شو - برو بیرون : إطْلَع - اُخرُج

      کاروان : حَملَة

  صف - به صف شید : سِرَة - بْسِرَة

     قند : این کلمه برای عراقی ها ناآشناس (استفاده نمی کنند! فقط شکر

   شِکَر : شَکَر

     بازار: سوگ،سوق

  پول : فْلوس

   صرافی : صِیرفَة

     پول چنج کردن  : تَصریف

    خورده (پول خورد) : خُردَة

    نصف - نیم : نُصّ

     یک چهارم فلوس - به 250 دیناری : رُبُع

    سوپ : شوربَه

   کباب ترکی : گَصّ - شاوِرما

     چای -چایی خوردن: شای

   شیر : حَلیب 

مرغ = دِجاج

   مرغ - سرخ شده: دِجاج - مَشْوِیّ

     ماهی - سرخ شده : سِمَچ - مشویّ

    تخم مرغ : إبْیَض

      ساندویچ : لَفَّة

       پُرس(غذا) : صَحَن

    غذای بسته بندی - بیرون بر: سَفَری

      راست / سمت راست : یَمین، یِمنَه / عَل یَمین، عَل یِمْنَه

    چپ / سمت چپ : یَسار، یِسْرَه /عل یَسار، عل یِسرَه

     جلو - رو به رو : گُبَل - گِدّام

      پشت، عقب - پشت سرت : وَرِه، خَلْف - وَراک

    بالا : فُوگ

   کنار، پیش : یَمّ

     بیرون، محیط باز : بَرَّة

     داخل، تو : جَوَّة

    فقط - فقط دو نفر - فقط دوتا : بَسْ - بَسْ نَفَرَین - بس إثْنِیَن

    آره، درسته-موافقم: إی - نعم - صحّ

     (با، به همراه) با خانواده ام: وِیّا - وِیّا أهلِی

      باهمیم -همراهم  : سوّه - سویّة

 تو (مَرد/زن)- خودت گفتی.تو (زن): (إنْته/إنتی) -  گِلِت.....

   من : آنی

 ما : إحْنَه

      باید: لازِم

   راه - راه بسته است: طَریق - طَریق مسدود (مزدودهم تلفظ می شود)

    پیاده شو : نَزِّل

 تلفن زدن - زنگ زدن : خابَر

     از کجا - اهل کجا - تو اهل کجایی؟ : مْنِیَن، إمنِیَن - أنته منین؟

 از ایران : مْنِ الایران

     شهر: مَدینة

   مواظب باش : دِیر بالَک (بالک بالک)

   نمیشه: مَیْصِیر

     اشکالی نداره - باشه - مخالفتی ندارم: مَیْخالف -مامشکل

      ولم کن - ولش کن: عُفنِی - عُوفَه

  بزرگ :چَبیر – عظیم 

  راننده: سایِق

ایستگاه بازرسی-پلیس: سِیطَرَة

  پلیس: شُرطه

     درب : الباب

   گیت - دروازه - ورودی ذ: بَوّابَة

     افسر - مامور - مسؤول  : ضابُط

    گاری - ارابه: عَرَبانة

    گاری چی - ارابه کش : عَرَبَنچی

    (بردار،بلند کن) - چمدون رو بردار: (شیل) - شیلِ الجُنطَة

  کیف - کوله : حَقْبَة

  فَطور (فُطور) = صبحانه

   لبن =شیر، ماست، دوغ

    حلیب =شیر

    لبن رائب، لبن حاثر، لبن زبادی،روب=ماست

    عِیران، شراب اللبن، اللبن=دوغ

     قشطة، قشدة=خامه

       جُبْن=پنیر

      کثیر الدَسِم=پر چرب

     قلیل الدَسِم =کم چرب

       گیمُر: سرشیر

   اِشْلون صِحَّتِکُمْ : سلامتین؟حالتون چطوره

   اِنتو اِشْلونکُمْ : شما چطورین؟

     مِیْخالِفْ: اشکال نداره

   خَلَصْ صبری : صبرم تموم شد

      عَنْ اِذِنْکُم، مِنْ رُخْصَتِکُمْ : با اجازه شما

      بوسْ ایدِهْ: دستشو بوس کن

      یِتْشاقِّه : شوخی میکنه

      اِشْبیه( اِشْبی): چِی شده؟

   شِعْبالِکْ : چی خیال کردی؟

     لِسوء الحَظ : متاسفانه، از بدشانسی

      لِحُسنِ الْحَظ : خوشبختانه

   یرحکم الله (درهنگام عطسه)  /(جواب) : یغفرالله لکم

    اُخرس، اُسکت : خفه شو/دهانتوببند.حرف نزن

 لاسمح الله، حاشالله، لاقدّرالله : خدا نکند، مبادا

    أسعد الله صباحک: روزت خجسته، بامدادت خوش

      إیهٍ : خُب، بسیار خوب

     ساعدک الله: خسته نباشید /جواب: سلّمک الله: سلامت باشید

   قرّت عیناک: چشمت روشن

      یسعدنی أن أزورکم : خوشحال می شوم ببینمتون

     أنا سعیدٌ بمعرفتک: از آشنایی ات خوشوقتم

     نهارک سعیدٌ: روز خوش

  لیلة سعیدة، طابت لیلتکم، مساءالخیر، مساؤکم بالخیر، مساک الله بالخیر: شب خوش

      أنفاسک مبارکٌ: (أحسنت: آفرین )، زنده باد، دمت گرم

     إلی اللقاء، إلی الملتقی، الوداع، بخاطرک: به امید دیدار، خدانگهدار

    مع السلامة: به سلامت، خدانگهدار-خداحافظی

   أرجوکم، الرجاء: خواهش می کنم، امید است

     العربیة: لاتُجامِل، لاتکلّف: تعارف نکن

  لقد کلّفناکم: زحمت دادیم

   أرجوکم عدم المؤاخذة : خواهش می کنم خجالت ندهید.

     من فضلکم، رجاءً، لو تکرمتَ: لطفاً، اگه میشه

    تفضّلتم : لطف نمودید، زحمت کشیدید

  کلّفناکم : زحمت دادیم

     حسنٌ، جیدٌ، طیّب: خوب، بسیار خوب

      أُرحّب بقدومکم، أرحّب بمقدمکم، تشرّفتمخیر مَقدمٍ :خوش آمدید

    تشرّفتُ بمعرفتک: از آشناییت خوش وقتم

     أنا مرتاحٌ لرؤیتک، أنا مسرورٌ من رؤیتک: از دیدنت خوشحال شدم

      أدام الله توفیقک، أیّدک الله : خدا یارت، موفق باشی

     أطال الله بقائک : خدا عمرت بده

     نعم صباحک صبح خوبی داشته باشید

  نعم مساؤک :شب خوبی داشته باشید

 جعلتُ فداک : فدایت شوم 

 شکراً : مرسی.ممنون

   اشکراً، الله یحفظکم : ممنون، خداشما را حفظ کند...جواب: لا شکر علی الواجب

   هذا هو واجبنا (تشکر لازم نیست، وظیفۀ ماست)

    الله یرعاکم : خدا حفظتون کنه

   تُصبِح علی الخیر : شب خوش

      آسفٌ، متأسّف، مع الأسف، عذراً : متاسفم، معذرت می خواهم

     وفقک الله :خدا توفیق دهد

   فی صحةٍ و عافیةٍ (به بیمار گفته می شود): در سلامتی و عافیت باشی

  ننتظرکم ، نحن فی انتظارکم : مامنتظر شماییم

 الله یُعطیک العافیة : خداسلامتی به تو بدهد

  کیف الاسرة؟، کیف الأهل و الأصدقاء ؟ : خانواده خوب هستند، دوستان چطور ؟

   الله یخلّیک : خدا پشت و پناهت باشه

   أنا فی خدمتک :  من در خدمتم (معنی نوکرم ،«چاکرم» را هم میده)

   فی أمان الله و حِفظِهِ : در پناه خدا(خداحافظی)

   أخذتُ من وقتک کثیراً، أزعجتُکم، زاحمتُک: وقتتان را کرفتم،زحمت دادیم

   أنت غیر جادٍّ فی کلامک، تمزحُ : مزاح می کنی، شوخی می کنی؟، جدی نمیگی

   کل عامٍ و أنتم بخیر : صد سال به این سالها (در همه سال خوب و سالم باشید)

   أنت بخیر و سعادة: خوب و خوش باشید

   حیاک الله: زنده باشید

   تسلم: سلامت باشید

      صبّحکم الله بالخیر: صبح خوبی داشته باشی /صبح بخیر

   نحن فی منتهی السعادة: ما واقعاً خوشبختیم

     سنزورکم بعد قلیلٍ إن شاءالله : امیدوارم دوباره همدیگر را خواهیم دید

      صافحنی : بامن دست داد،مصافحه کرد

   ربنا یعوض علیک : خدا به تو عوض دهد

      أفادک الله : خداوند تو را مؤید بدارد

     لا علیه أُهدیکم: قابلی ندارد، خواهش می کنم

      لاتحزن، لاتقلق : نگران نباش

    هنیئاً لک : خوشا به حالت

         و لکم جزیل الشکر: با نهایت سپاس

   حضرة الفاضلة (المحترمة): سرکار خانم


  ایام هفته

 هفته  /  الأسبوع
 دوشنبه   - الاثنین
 سه شنبه  - الثلاثاء
 چهارشنبه  - الأربعاء
 پنج شنبه  -  الخمیس
 جمعه   - الجمعه
 شنبه  - السبت
 یکشنبه   - الأحد

اعداد  فارسی - عربی
0   صفر -         صفر   
1   یک -         واحد   
2   دو  -        اثنان   
3   سه -      ثلاثة   
4   چهار -    أربعة   
5   پنج -      خمسة   
6   شش -  ستة   
7   هفت -  سبعة   
8   هشت -  ثمانية   
9   نه نفر - تسعة   
10   ده   -    عشرة   
11 &n

 بیشتر

ویلای دختروزیر\"شبنم نعمت زاده\"تخریب شد

در مورخه : پنجشنبه، 16 اسفند ماه، 1397 موضوع :

ویلای  دختر وزیر -صمت-خانم دکتر«شبنم نعمت زاده» درلواسان تخریب شد

فیلم| آغاز تخریب ویلای دختر وزیر در لواسانات کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

 

ویلای خانم دکتر«شبنم نعمت زاده»لواسان

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه( ۹ اسفند ۱۳۹۷) به نقل از شهردار لواسان در نزدیکی تهران از تخریب قریب‌الوقوع ویلای دختر یکی از وزرای حسن روحانی خبر داد.

5c7b6df945335_2019-03-03_09-32کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که حجت الاسلام  سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، اعلام کرد سه مسئول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران به اتهام زمین‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود بازداشت شدند.

چندی پیش این ویلا در اوشان با حکم رسمی تخریب شد.کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در دولت پیشین حسن روحانی، نیز متهم است که از راه تصرف زمین و غیرقانونی ویلایی بزرگ در لواسان ساخته است.

 علی حیدریان، شهردار لواسان، گفته است که «روز گذشته نامه به دادگستری زده‌ایم که به ما پیمانکار و نیروی انتظامی بدهد و امیدوارم شنبه یا یک‌شنبه حکم [تخریب] را اجرا کنیم».

ویلای غیرقانونی دختر وزیر فردا تخریب می‌شودکلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

اواخر آبان‌ماه سال جاری نیز ویلایی که در اوشان در دامنه کوه ساخته شده بود با حکم رسمی تخریب شد.

اواخر دی‌ماه گذشته نیز پس از انتشار گزارش‌هایی از «تخلف» در ساخت دو ویلای منتسب به فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس، و همسر و برادر همسرش، شهرداری لواسان، در شمال استان تهران، خبر داد در حال بررسی پرونده این ملک‌ها است.

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

۳۰ تیربرق /قیمت هرتیر برق ویلای خانم دکتر، ۵۴ میلیون ریال  است

تخریب ویلای دختر نعمت زاده کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

خبرنگار ایرنا مستقر در شمیرانات صبح امروز (چهارشنبه۱۵ اسفند ۱۳۹۷) در محل ویلای خبرساز متعلق به «شبنم نعمت زاده» در لواسان حاضر شد و مشاهده کرد روند تخریب آن نسبت به روز یکشنبه هفته جاری که با حکم قضایی آغاز شده بود، تغییری نکرده و درواقع بخش‌های غیرمجاز آن هنوز تخریب نشده است. به گزارش ایرنا روز یکشنبه هفته جاری با حضور مسئولان قضایی و شهری لواسان تخریب بخش‌های غیرمجاز این بنا در دو بخش ابتدایی و انتهایی ساختمان اصلی آغاز شد، اما پس از گذشت چندروز همچنان بنای ویلا مانند روز یکشنبه(۱۲ اسفند ۱۳۹۷) دست نخورده باقی مانده است. گفته شده که ساختمان اصلی این ویلا پابرجا خواهد ماند و تنها بخش‌هایی که خارج از مجوز ساخته شده، قرار است تخریب شود.شهرداری لواسان اعلام کرده بود که در این بنا یکهزار و ۱۲ متر خارج از مجوز ساخته شده است.

2020991_258کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر بیشتر

\"نفس کشیدن\"هم یادگرفتنی است نیازمند \"کنیک\"

در مورخه : يكشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1398 موضوع :

«نفس کشیدن» هم نیاز به تکنیک است 

آموزش نفس کشیدن

همین «تنفس بی اهمیت»!یک شیوه قدرتمند برای تغییر روش درزندگی محسوب می شود.

اگر هم اکنون نفس عمیقی بکشید و سپس آن را آهسته به بیرون بفرستید، متوجه این موضوع می شوید.

 اگر تکنیک های لازم را بیاموزید،میتوانددرمانگرخوبی برای خیلی ازبی حوصلگی ها و کاهش استرس  شود، بلکه احساس نشاط وشادمانی تان شود.

«تکنیک های تنفس» 

اگربا همین روشهای ساده این مراحل را بدرستی انجام بدهید ،بعد ازاتمام تمرین ، متوجه تغییر فوری در بدن و حس و حالتان خواهید شد.

زمانی که احساس آرامش و راحتی می کنید، یک یادداشت ذهنی از نحوه تنفس تان به یاد بسپارید. تکنیک های تنفس به شما کمک می‌کنند تا مانند زمانی که واقعاً آرام هستید نفس بکشید، به همین دلیل است که این تکنیک ها در هنگام تنش و استرس به کمک تان می آیند.


تکنیک های تنفس عبارتند از:

تنفس عمیق
تمرکز تنفس
زمان برابر تنفس درون و بیرون (دم و بازدم)
آرام سازی پیشرونده عضلانی
تنفس شکم

 قدم اول

در حالی که یادگیری و استفاده از تکنیک های تنفس برای تسکین استرس شما آسان است، چیزهایی وجود دارند که باید قبل از اینکه شروع کنید، بدانید. نگران نباشید، همه چیز برای به خاطر سپردن آسان است.

 جایی آرام و راحت برای تمرین پیدا کنید

در حالی که ممکن است همیشه زمانی که استرس دارید، نتوانید یک مکان آرام و یا راحت پیدا کنید، باید سعی کنید تا جایی که امکان دارد این کار را انجام دهید. زمانی که برای اولین بار این تکنیک های تنفسی را یاد می گیرید، بهتر است جای راحتی پیدا کنید تا از حواس ‌پرتی جلوگیری شود. مکانی آرام و راحت به شما این امکان را می دهد که کاملاً بر روی تنفس تمرکز کنید و اطمینان حاصل کنید که این کار را به درستی انجام می ‌دهید.

«زورکی» نفس نکشید

نفس کشیدن با زور می تواند باعث شود که استرس شما بدتر شود. اگر به طور طبیعی نمی توانید خوب نفس بکشید یا در تمرکز کردن مشکل دارید، کمی استراحت کنید و دوباره امتحان کنید.

روزی ۲بارکافی است.

زمان ممکن است مهم باشد، پس بهتر است که روزی دو بار تنفس خود را تمرین کنید.

بدن شما به روتین و روال عادی به بهترین شکل واکنش نشان می دهد، بنابراین تمرین تنفس هر روز شما می تواند آن را موثرتر کند. این کار ضروری نیست، با این حال، هر زمانی که احساس نیاز کردید می توانید تمرینات تنفس را انجام دهید.

لباس راحتی

راحتی برای انجام درست تکنیک های تنفس مهم است و اگر لباس هایتان راحت نباشند، شما هم راحت نخواهید بود. اگر می خواهید این کار را به درستی انجام دهید، باید از راحت بودن لباس تان در طول تنفس مطمئن باشید.

 چند دقیقه روش «تنفس» را تمرین کنید

در حالی که برای تمرین تکنیک تنفس حداقل ۱۰ دقیقه ایده آل است، حتی چند دقیقه هم به تسکین تنش شما کمک خواهد کرد. همچنین اگر می خواهید تنفس را بیش از ۱۰ دقیقه انجام دهید، هم بسیارخوب است. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، منافع بیشتری خواهد داشت.

تنفس اشتباهی

زمانی که نفسی که به درون سینه تان می کشید، کوتاه و سطحی است، می تواند باعث شود که شما احساس اضطراب و خستگی کنید.


 تنفس«ضد استرس» 

به «پُشت»درازبکشید

تکنیک تنفس عمیق به شما کمک می کند که یاد بگیرید نفس عمیق را به درون سینه تان بکشید. برای شروع، ایده آل آن است که هنگام دراز کشیدن به پشت با یک بالش زیر سر و زانوهای تان، راحت باشید.

اگر در شرایطی نیستید که به پشت دراز بکشید.

روی یک صندلی بنشینید که از سر، گردن و شانه های شما پشتیبانی کند.

تنفس با«بینی»

 باید از طریق بینی خود نفس بکشید« تا وقتی که شکم تان شما با هوا پر شود »و سپس به آرامی از طریق بینی خود نفس بکشید.

یک دست روی شکم ،دست دیگرروی سینه

بعد، یک دست را روی شکم و دیگری را روی سینه تان بگذارید و روی پایین آوردن شکمتان تمرکز کنید. احساس حرکت ریتمیک شکمتان در طول تنفس می تواند به کاهش استرس و تنش شما کمک کند.

دستان نافرمانی نکنند!

دقت کنید تا مطمئن شوید که دستی که روی شکم خود گذاشته اید بیش از دست دیگر حرکت می کند. هنگامی که مطمئن شدید که روش تنفس عمیق را درست انجام می دهید، می توانید یک تمرین تنفس عمیق تری را انجام دهید. برای انجام این کار، در مجموع چهار نفس عمیق بکشید و در حالی که بر روی احساس تان تمرکز می ‌کنید، آن را بیرون بدهید.

تصویرسازی خیالی«رؤیارفتن»

این تکنیک تنفسی باید علاوه بر تکنیک تنفس عمیق مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه در حال تمرین تنفس عمیق هستید، باید در ذهن خود به یک تصویر و یا یک کلمه که باعث می شود احساس آرامش کنید فکر کنید. زمانی که این تفکر آرامش بخش را در ذهن خود دارید، چشمان خود را ببندید و چند نفس عمیق بکشید.

در حالی که در حال نفس کشیدن هستید، به هوا به عنوان آرامشی که وارد بدن شما می شود فکر کنید. بر روی نحوه وارد کردن آن به بدن خود تمرکز کنید و «تصور کنید که تمام بدن شما حرکت می کندوآرامش پیداکردید». همانطور که به آرامی و به طور یکسان نفس می کشید، به هوایی فکر کنید که بدن شما را از استرسی که تجربه می کنید، رها می کند.

آرامش رابخودتان «تلقین کنید»

دراین مرحله  باید به یک کلمه مثبت یا عبارت خلاصه را در ذهن خود به هنگام دم و بازدم فکر کنید. متخصصان در مورد تکنیک های تنفس که استرس را کاهش می دهند، پیشنهاد می کنند که در هنگامی که می خواهید هوا را به درون ریه هایتان بکشید در ذهنتان بگویید «چه حس خوبی دارم» و در هنگامی که می خواهید هوا را به بیرون بدهید با خودتان بگویید«حال خوبی حس میکنم»

 این تکنیک تنفس را برای حداقل ۱۰ دقیقه تا. ۲۰ دقیقه  مفید خواهد بود.

یکسان بودن زمان تنفس در دم و بازدم

بهترین توصیف از این روش تنفس همین عنوان کوچک است: یکسان بودن زمان تنفس در دم و بازدم

 همان«زمانی» که هوا را به درون ریه هایتان می کشید را صرف بیرون فرستادن  تنفس کنید.

هدف این است که به تدریج طولانی تر از زمان های دیگر نفس بکشید. زمانی که این کار را انجام می دهید باید مطمئن شوید که قبل از شروع به راحتی روی یک صندلی یا روی زمین نشسته اید.

۵ ثانیه فروکردن هوا(دم)، ۵ ثانیه خروج هوا(بازدم)

باید به مدت پنج ثانیه از طریق بینی خود نفس بکشید و سپس به مدت پنج ثانیه از بینی خود نفس تان را خارج کنید.

«دم»بابینی، «بازدم» بادهان

تنفس از بینی در این روش اهمیت زیادی دارد، از تنفس از طریق دهان اجتناب کنید.

 

زمان را طولانی نکنید

این تکنیک تنفس را تمرین کنید و هر بار تعداد ثانیه ها را افزایش دهید. به یاد داشته باشید که نباید این مدت زمان بیشتر از ۱۰ ثانیه به طول بیانجامد.

آرام سازی پیشرونده عضلانی

این تکنیک تنفس به شما کمک می کند که به طور جسمی و روحی آرام شوید و استراحت کنید. تکنیک هایی که به طور همزمان روح و جسم را آرام کنند زیاد نیستند، بنابراین این تکنیک زمانی که به آرامش جسمی و روحی نیاز دارید بسیار موثر خواهد بود.

سفت(انقباض)،شُل(انیساط)-ریلاکس

به طور خلاصه شما باید در هنگام دم یک گروه از عضلات را منقبض کرده و سپس هنگامی که می خواهید نفس را به بیرون بفرستید آنها شل و ریلکس کنید. برای انجام این کار یک جای راحت پیدا کنید تا روی آن دراز بکشید. 

شبیه «یوگا»

«زیرانداز یوگا» یک گزینه مناسب است و می تواند به راحتی شما کمک کند، اما وجود آن ضروری نیست.

انقباض ،انبساط 

با دم و کشیدن هوا به درون سینه تان شروع به منقبض کردن عضلات پاهایتان کنید و سپس در حالی که پاهایتان را شل می کنید هوا را به بیرون بفرستید. حالا، ماهیچه های ساق پا را منقبض و سپس آرام کنید. حالا این تکنیک را با پاها، شکم، قفسه سینه، انگشتان، بازوها، شانه‌ ها، گردن و صورت تان نیز انجام دهید.

کاری بیهوده! ولی مفید

ممکن است اولین باری که این تکنیک را انجام دهید به نظرتان کار بیهوده ای بیاید، اما چیزی که اهمیت دارد موثر بودن این روش در کاهش استرس شماست.

جای راحت بادهان باز

تا جایی که می توانید دهان تان باز کنید و تمام نفس خود را به بیرون بفرستید. درست مانند دیگر تکنیک های تنفس، بهتر است در یک موقعیت راحت شروع به تنفس کنید. برای این تکنیک باید جایی مانند صندلی یا زیرانداز برای نشستن انتخاب کنید.

شکم پرازهوا

زمانی که راحت نشستید، از طریق بینی خود هوا را به درون بکشید، تا زمانی که شکم شما کاملاً پر از هوا باشد و دیگر نتوانید بیش از این مقدار نفس بکشید.

« آه »بکشید

حالا تا حد امکان دهانتان را باز کنید و تمام هوا را با صدای «آه» به بیرون بدهید. این روش تنفس را تا زمانی که احساس بهتری داشته باشید چندین بار تکرار کنید.

احساس«آرامش» با کاری که فکرمی کردید«مسخره بازی»است!

روش تنفس شما می تواند تفاوت چشم گیری در احساسی که تجربه می کنید داشته باشد؛ به خصوص زمانی که با استرس و تنش سر و کار دارید.

تکنیک های تنفس بدن و ذهن شما را آرام خواهند کرد. تلاش برای انجام این تکنیک ها در زمان های مختلف بسیار مفید و موثر خواهد بود.

زمانی که همه این تکنیک ها را امتحان کردید، بسته به موقعیت می توانید تصمیم بگیرید که کدام یک را بیشتر تمرین کرده و استفاده کنید.

مدیریت سایت-پیراسته فر:بااستفاده از مجله سلامت بیشتر