آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4040656 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.870 % (75568)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.693 % (230041)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.02 % (3516323)
 Opera: OperaOperaOpera 0.214 % (8663)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (147)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.465 % (180439)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.729 % (29467)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.315 % (376393)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.058 % (123564)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.422 % (57474)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 9.899 % (4)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.474 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 86.20 % (3483211)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 136
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1252
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 3
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1