آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 4112665 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.848 % (76043)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.635 % (231782)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.95 % (3576225)
 Opera: OperaOperaOpera 0.226 % (9296)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (147)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.580 % (188369)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.748 % (30795)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.371 % (385404)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.370 % (138630)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.466 % (60315)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 9.726 % (4)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.431 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 85.79 % (3528302)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 140
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1252
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 5
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1