آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4002634 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.829 % (73225)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.732 % (229467)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.17 % (3489168)
 Opera: OperaOperaOpera 0.215 % (8638)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (147)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.319 % (172909)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.726 % (29072)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.265 % (370857)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.967 % (118774)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.399 % (56017)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 9.993 % (4)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.498 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 86.36 % (3456972)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 134
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1229
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 3
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1