آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4413143 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.732 % (76476)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.311 % (234420)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.00 % (3839517)
 Opera: OperaOperaOpera 0.215 % (9501)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (51)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (148)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.975 % (219578)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.758 % (33452)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.334 % (411931)
 Linux:LinuxLinuxLinux 6.707 % (296032)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.436 % (63395)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.265 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 82.52 % (3641770)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 141
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 1281
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 5
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1