آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 3738167 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.929 % (72133)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 6.009 % (224658)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.80 % (3244992)
 Opera: OperaOperaOpera 0.228 % (8556)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (147)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.265 % (159449)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.755 % (28224)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.468 % (353952)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.177 % (81405)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.322 % (49434)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (4)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.675 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 87.03 % (3253362)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 129
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1170
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1