آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4075145 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.860 % (75811)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.672 % (231166)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.06 % (3548024)
 Opera: OperaOperaOpera 0.213 % (8713)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (147)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.435 % (180752)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.749 % (30524)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.354 % (381212)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.190 % (130001)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.447 % (59001)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 9.815 % (4)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.453 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 86.00 % (3504917)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 137
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1252
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 5
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1