آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4315810 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.769 % (76375)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.425 % (234136)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.91 % (3750956)
 Opera: OperaOperaOpera 0.219 % (9481)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (51)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (148)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.912 % (212022)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.756 % (32641)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.355 % (403767)
 Linux:LinuxLinuxLinux 5.518 % (238180)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.455 % (62827)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.317 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 83.66 % (3611021)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 141
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 1281
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 5
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1