آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4228799 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.804 % (76316)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.528 % (233780)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.85 % (3672907)
 Opera: OperaOperaOpera 0.222 % (9405)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (48)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (148)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.821 % (203882)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.764 % (32313)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.362 % (395922)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.377 % (185103)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.475 % (62417)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.364 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 84.78 % (3585342)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 141
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 1281
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 5
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1