آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4635524 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.654 % (76711)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.094 % (236139)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.36 % (4049651)
 Opera: OperaOperaOpera 0.205 % (9549)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (54)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (148)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.900 % (227156)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.779 % (36116)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.144 % (423896)
 Linux:LinuxLinuxLinux 8.363 % (387706)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.550 % (71884)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (14)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.157 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 80.94 % (3752018)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 141
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 1281
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 6
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1