آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 3953360 بار نمايش يافته است . تیر 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.840 % (72780)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.786 % (228757)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.05 % (3441629)
 Opera: OperaOperaOpera 0.217 % (8616)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (147)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.363 % (172521)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.731 % (28902)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.264 % (366253)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.888 % (114201)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.381 % (54633)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (4)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.529 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 86.46 % (3418259)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 132
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1227
 موضوعات فعال : 5
 نظرات و پيشنهادات : 3
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1