آمار کاربران

google plus

آمار

نظرسنجی

نظر شما درباره سایت

خیلی عالیه
میتونه بهتر باشه
جای کار داره
بهترین سایته
نظری ندارم!نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 178
نظرات : 1

رتبه های دولتی/رتبه دانشگاه/رتبه قبولی

رتبه های دانشگاه های دولتی

در مورخه : پنجشنبه، 6 بهمن ماه، 1390 موضوع :


P30World Forums > علم، فرهنگ، هنر > آموزش عالی > انتخاب رشته و دانشگاه > ::خودتون و دوستاتون با چه رتبه ای کجا قبول شدین؟::
PDA


رشته ی ریاضی
منطقه 1:
8.برق شریف
8.کامپیوتر نرم افزار شریف
79:عمران شریف
81 مکانیک شریف
85 برق شریف
87 عمران شریف
99 مکانیک شریف
101:ریاضی محض فردوسی!!!!!
150 برق تهران
178 عمران شریف
190 مکانیک تهران
206(یا 216) برق تهران
حدود 350:صنایع شریف
حدود 350:عمران تهران
حدود 350 مکانیک امیر کبیز
470 صنایع شریف
892 مهندسی شیمی شریف ( غیر بومی )
420 مهندسی صنایع شریف ( غیر بومی )
463 مهندسی برق امیر کبیر ( غیر بومی )
810 مهندسی عمران امیر کبیر ( غیر بومی )
2983 مهندسی برق فردوسی مشهد روزانه ( بومی ) ( سهمیه شاهد )
3066 مهندسی معماری فردوسی شبانه ( بومی )
2456 مهندسی برق فردوسی شبانه ( بومی )
1299:معماری علم و صنعت
2600 عمران فردوسی
1900 برق فردوسی
6900 عمران تبریز
3600 عمران شبانه فردوسی
1800 کامپیوتر علم و صنعت
2600 مهندسی ریل(یا یه همچین چیزی) علم و صنعت
1200 فیزیک محض شریف
1040:عمران فردوسی
5000 سخت افزار شبانه فردوسی
14000 علوم کامپیوتر گرگان
7500 ریاضی محض فردوسی
650 م.شیمی شریف
700 م.شیمی شریف
79 منطقه و 122 کشور عمران شریف
147 عمران شريف
287 مهندسی مکانیک تهران
796 IT دانشگاه تهران
1086دندانپزشکی بابل
1203 مهندسي شيمي دانشگاه تهران
2173 سخت افزار علم و صنعت
2200 عمران صنعتی اصفهان
2678 فردوسی مشهد برق شبانه
3700 برق شهید رجایی
5600 مهندسی برق قدرت روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان
7500 شبانه زنجان مهندسی عمران
10000 نرم افزار-روزانه-رازی کرمانشاه
11000 فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی
90 کامپیوتر شریف
170 مهندسی نفت صنعت نفت
900 برق شهید بهشتی
1100 صنایع علم و صنعت
1375 علوم کامبیوتر شریف
1399 مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز
1573برق دانشگاه اصفهان
1700 عمران صنعتی اصفهان
1800 IT صنعتی اصفهان
1800 عمران صنعتی اصفهان
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد
3895 مهندسی شیمی شبانه فردوسی مشهد
5478 بوعلی سینا
6000 برق صنعتی شاهرود
6290 مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی همدان روزانه
6900 برق الک سنندج
7000 عمران یزد
9600 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
14000 صنایع یزد
15000برق سجاد مشهد
15000 برق الکترونیک دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (علیه السلام ) مشهد
15100 مهندسی برق سجاد مشهد
16000 فیزیک شبانه چمرانم
16500 علوم کامپیوتر شبانه بابلسر
20000 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان
36000 علوم اقتصادی کرمان
3 شاهد و 69 کشور برق شریف
287 مکانیک تهران
7 برق شریف
11 برق شریف
130 مکانیک شریف
150 برق تهران
215 برق امیرکبیر
390 مکانیک صنعتی !!!!! (خودش نخواست بیاد تهران )(محمد سعید هاشمی 2 زبان )
641 عمران امیرکبیر
900 هوافضا شریف
900 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1000 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1100 مکانیک صنعتی اصفهان
1500 مکانیک صنعتی اصفهان
2400 مکانیک اصفهان
1500 برق اصفهان
3800 دریای امیرکبیر
1000 مکانیک صنعتی اصفهان
1900 - مکانیک صنعتی
3400 - مکانیک کاشان
4900 - عمران یزد
7000 - نساجی صنعتی
7200 - نساجی صنعتی
8000 ( با سهمیه جانبار 25 درصد ) - نرم افزار صنعتی !
9000 - عمران سنندج
11000 - آی تی شیخ بهایی
15000 - آی تی شیخ بهایی
153:مكانيك تهران
1468:مهندسي شيمي تهران
2800:علوم مهندسي تهران
800:مكانيك علم و صنعت
850:برق علم و صنعت
1560:برق خواجه
1437:مكانيك خواجه
1660:عمران خواجه
1811:صنايع خواجه
2600:عمران شيراز
3800:دريا پلي
3900:عمران قزوين بين المللي
5900:بيو الكتريك سهند
924 => برق/علم و صنعت
1800 => صنایع/فردوسی
2100 => خودرو/علم و صنعت
3000(تقریبی) => خط و سازه های ریلی/علم و صنعت
7489 - ریاضی - مهندسی زنجان شبانه
19000 - ریاضی - اقتصاد نظری قزوین شبانه
15000 اقتصاد نظری شبانه سمنان
16000 بین الملل خواجه نصیر هوا فضا مشترک با روسیه
15000 مهندسی کامپیتر نرم افزار شبانه بیرجند
5005 مکانیک جامدات شهرکرد
11000 مدیریت صنعتی دانشگاه شاهرود روزانه
1800: شهرسازی تهران
65000 كاداني مديريت صنعتي ساوه!
3900 نساجي امير كبير
10000 اقتصاد دانشگاه تهران!
7000 عمران ملاير
11000 صنايع زاهدان
11000 رياضي كاربردي تربيت معلم تهران-كرج
19000 كشاورزي آب شاهرود!
5900 معماری دانشگاه تهران+با سهمیه جانبازی
8000 عمران شاهرود
16000 معدن اصفهان غیر انتفاعی
5000 / صنایع تبریز
5000 / مکانیک زنجان
9000 / مکانیک بناب ارومیه
600 / برق امیر کبیر
10000 / صنایع بیرجند
778 / مکانیک علم و صنعت
9000 / سخت افزار سمنان
15000 / عمران گرمسار (غ)
22000 / حسابداری چالوس (غ)
2389 علوم مهندسی دانشگاه تهران
3800 مهندسی شیمی زنجان
9800 ریاضی محض امیرکبیر
4500 ریاضی شریف
6800 مدیریت دولتی علامه
منطقه 2:
24 , 37 برق شریف
15100 : مهندسی برق سجاد مشهد
900:برق شهید بهشتی
1700 و 1800: عمران صنعتی اصفهان
1800: IT صنعتی اصفهان
2300:مکانیک یزد
14000: صنایع یزد
7000: عمران یزد
36000 !! : علوم اقتصادی کرمان
16500:علوم کامپیوتر شبانه بابلسر
8811 ریاضی محض امیر کبیر
570 اینا هوا فضا شریف
2700 مکانیک قزوین
1300 عمران خواجه
10000 اینا صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر
180 و240 مکانیک امیر کبیر
1600 مکانیک اصفهان
900 مهندسی شیمی تهران
170 زده مهندسی نفت صنعت نفت!!
9600 مهندسی صنایع کردستان
2800 مهندسی عمران کاشان
7200 مهندسی مواد( سرامیک) شهرکرد
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد
1900 برق شاهد تهران
880 شیمی تهران
800 - 1200 مکانیک فردوسی * 6
2500 برق شیراز
8600 و 7500 مکانیک قوچان
2500 مکانیک شاهرود
3250 مکانیک کرمان
12000 برق سجاد
7000 و 8100 عمران سبزوار
12000 معدن شاهرود
15000 عمران خاوران
92مهندسی مکانیک شریف
950 مهندسی پلیمر امیر کبیر
1842 مهندسی مکانیک جامدات بوعلی سینا
4800 مهندسی صنایع بوعلی سینا
5703 مهندسی عمران نقشه برداری تبریز
10151 مهندسی شیمی صنعتی همدان
11000 => کشاورزی/تهران
800 برق خواجه نصیر
200 مکانیک امیر کبیر
2 برق شریف
300 مکانیک امیر کبیر
400 برق و مکانیک علم و صنعت(چندین نفر)
3400 مهندسی نفت صنعت نفت آبادان( سهمیه مناطق محروم)
6300 مهندسی پتروشیمی خلیج فارس بوشهر
3367 برق شبانه صنعتی بابل
600 برق صنعتی اصفهان
300 حقوق علامه طباطبایی تهران
52000 مدیریت بازرگانی پیام نور شهرری
۱۵۰۰ - عمران، عمران - صنعتی اصفهان
۳۵۰۰ - مکانیک جامدات - زنجان
۸۵۰۰ - کامپیوتر سخت‌افزار - صنعتی همدان
۱۳۴۷۰ - معدن اکتشاف - صنعتی سهند تبریز
795: م.نفت امیر کبیر
10700:م.برق شبانه ی گیلان
3500:م.برق گیلان
1800: م.برق تبریز
6000:م.عمران-آب تبریز
10000:م.کامپیوتر شبانه ی گیلان
5800 مدیریت صنعتی شهید بهشتی
500 فیزیک شریف
1399 مهندسی نفت صنعت نفت
37 مهندسی برق شریف
79 مهندسی برق تهران
670مهندسی نفت امیرکبیر
878 مهندسی پلیمر امیرکبیر
2700 مهندسی شیمی صنعت نفت
2700مهندسی عمران تربیت معلم تهران
3900 مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
1574 مهندسی مکانیک فردوسی
1732 مهندسی مکانیک فردوسی
1748 مهندسی مکانیک فردوسی
1754 عمران شیراز(مکانیک فردوسی نیاورد)
2018 عمران شیراز
2100 عمران فردوسی
2700 شبانه برق فردوسی
4900 مکانیک بیرجند
6100مکانیک بیرجند
5700 برق بیرجند
23000 امور اقتصادی غیرانتفاعی رجا قزوین
24000 علوم کامپیوتر شیخ بهایی اصفهان
9000برق اروميه
9000مكانيك صنعتي اروميه
9000 مکانیک ارومیه
2700 برق تبریز
3900 مهندسی شیمی شبانه فردوسی
660 مهندسی پتروشیمی امیر کبیر
570:مکانیک علم وصنعت
810 :مهندسی صنایع سمنان!!!!!
1100 :پتروشیمی امیر کبیر
1500:پلیمر امیر کبیر
1600:عمران صنعتی اصفهان
1900:عمران عباسپور
3400:مکانیک سمنان
4100:مکانیک سمنان
منطقه 3:
1900:حسابداری شیراز
1900:عمران قوچان
700:کامپیوتر شهید بهشتی تهران
1300:مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) فردوسی مشهد
3700:کامپیوتر بیرجند
3800:تعمیر و نگهداری هواپیما تهران
818(منطقه 2):مهندسی کامپیوتر امیرکبیر تهران
6000 : مهندسیه برق...غیر انتفاعی بهار/مشهد
20000 : فقه و علوم اسلامی پیام نور نجف آباد
130000 : مدیریت بازرگانی غیرانتفاعیه آمل
6000 برق غیرانتفاعیه مشهد-بهار
3400 سخت افزار فردوسی مشهد شبانه
32 برق دانشگاه تهران
7100 فیزیک حالت جامد ایلام
80 مهندسی مکانیک علم و صنعت
450 مهدنسی ماکنیک شیراز
600 مهندسی نفت اهواز
700 مهندسی نفت اهواز
1200 کامپیوتر شیراز
1000 مهندسی مکانیک شبانه کرمان
3000 مهندسی عمران بوشهر
4000 فیزیک ارومیه
۳۷۸ - نفت - صنعتی شریف (با سهمیه‌ی جانبازی)رشته ی تجربی
منطقه 1:
32->پزشکی تهران
70->پزشکی تهران
98->پزشکی تهران
126->پزشکی تهران
160->پزشکی تهران
198->پزشکی تهران
400->پزشکی بهشتی
1000->داروی تهران
1800->داروی زنجان
156 ->پزشکی تهران
175 پزشکی شهید بهشتی
140 دندان پزشکی اصفهان
330 دندان پزشکی اصفهان
6000 مهندسی کشاورزی صنعتی اصفهان
1000 پزشکی خرم آباد
25 پزشکی تهران
50 پزشکی اصفهان
2080 رادیولوژی شهید بهشتی
700:پزشکی رشت
4500:مدیریت بازرگانی الزهرا
3000:محیط زیست اراک
70 پزشکی تهران پسر
211 پزشکی شهید بهشتی
330 پزشکی شهید بهشتی
1160 علوم آزمایشگاهی ایران
منطقه 2:
350- پزشکی اصفهان
400- پزشکی شیراز
416- پزشکی اصفهان
500- پزشکی اصفهان
500- پزشکی بابل
700- پزشکی بابل
1100- پزشکی اراک
1200- پزشکی شاهرود
450 دارو تهران
600 دندان مشهد
2100 پزشکی شاهرود
2100 پزشکی بجنورد
10000 شیمی بیرجند
14000 علوم دامی فردوسی
20000 علودم دامی بیرجند
4500 علوم تغذیه کرمان !
3900 مامایی همدان !
27 پزشکی تهران
287 پزشکی تهران
400 دارو شهید بهشتی
990 پزشکی اراک
1700 پزشکی دانشگاه ایران
منطقه 3:
رتبه یک تجربی پژشکی تهران (دختر)
رتبه 150 تجربی ترم دوم شیراز
رتبه 250 تجربی پسر پزشکی اهواز
900:داروسازی مشهد
1100:روانشناسی تهران
3800:مدیریت مالی تهران(2 نفر)

رشته ی انسانی
منطقه1:
4800 :مدیریت شهید بهشتی

منطقه ی 2 :

322 حقوق دانشگاه تهران ( واحد پردیس قم )
16000 پیام نور مدیریت صنعتی قوچان12-09-2009, 10:33 AM
اینها همه منطقه 2 هستن:
15100 : مهندسی برق سجاد مشهد:41::13:
900:برق شهید بهشتی
1700 و 1800: عمران صنعتی اصفهان
1800: IT صنعتی اصفهان
2300:مکانیک یزد
14000: صنایع یزد
7000: عمران یزد
36000 !! : علوم اقتصادی کرمان:18:

16500 منطقه 2 - علوم کامپیوتر شبانه بابلسر .
GodFatherAmin
12-09-2009, 10:41 AM
دوست منم با:
6300 فیزیک علم و صنعت

(منطقه 1)
من خودم با 8811 ریاضی محض امیر کبیر
با 570 اینا هموا فضا شریف
با 2700 مکانیک قزوین
با 1300 عمران خواجه
با 10000 اینا صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
با 7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر

بقیه هم یادم اومد دوباره یم ذارم:أِ
آهان با 5000 ابنا معماری کرمان (البته کرمانی بودنا...)
shifter
12-09-2009, 11:53 AM
خوب :دی
من خودم با 88011 ریاضی محض امیر کبیر
با 570 اینا هموا فضا شریف
با 2700 مکانیک قزوین
با 1300 عمران خواجه
با 10000 اینا صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
با 7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر

بقیه هم یادم اومد دوباره یم ذارم:أِ
آهان با 5000 ابنا معماری کرمان (البته کرمانی بودنا...)

دو نفر از دوستام با 180 و240 مکانیک امیر کبیر
با 1600 مکانیک اصفهان
با 900 مهندسی شیمی تهران
یکی هم با 170 زده مهندسی نفت صنعت نفت!!
(منطقه2)


اینایی که میگم منطقه 2 بومی اصفهان
خودم 9600 مهندسی صنایع کردستان
2800 مهندسی عمران کاشان
7200 مهندسی مواد( سرامیک) شهرکرد
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد

منطقه 2 :
1900 برق شاهد تهران
880 شیمی تهران
800 - 1200 مکانیک فردوسی * 6
2500 برق شیراز
8600 و 7500 مکانیک قوچان
2500 مکانیک شاهرود
3250 مکانیک کرمان
12000 برق سجاد
7000 و 8100 عمران سبزوار
12000 معدن شاهرود
15000 عمران خاوران

450 دارو تهران
600 دندان مشهد
2100 پزشکی شاهرود
2100 پزشکی بجنورد
10000 شیمی بیرجند
14000 علوم دامی فردوسی
20000 علودم دامی بیرجند
4500 علوم تغذیه کرمان !
3900 مامایی همدان !
mo_re1212
12-09-2009, 03:27 PM
57000 کاردانی حسابداری ساوه
18500 ای تی قم.
RoYaYeEe_NiIiLi
12-09-2009, 03:29 PM
منطقه 3 :
6000 : مهندسیه برق...غیر انتفاعی بهار/مشهدhttp://www.pic4ever.com/images/34zn0n5.gif
20000 : فقه و علوم اسلامی پیام نور نجف آباد
130000 : مدیریت بازرگانی غیرانتفاعیه آمل
چقدر ما درس خونیمhttp://www.pic4ever.com/images/129fs370785.gif
ati_1991
12-09-2009, 04:33 PM
سللام دوستان
من فعلا اینا رو تونستم جمع کنم.
فرصت کردم بقیه رو هم می نویسم و این پست رو ویرایش می کنم.

منطقه1 بومی:
69 هنر، صنايع دستي دانشگاه هنر تهران، روزانه
79 منطقه و 122 کشور عمران شریف
147 عمران شريف
175 پزشکی شهید بهشتی
287 مهندسی مکانیک تهران
796 IT دانشگاه تهران
1086دندانپزشکی بابل
1203 مهندسي شيمي دانشگاه تهران
2173 سخت افزار علم و صنعت
2200 عمران صنعتی اصفهان
2678 فردوسی مشهد برق شبانه
3700 برق شهید رجایی
5600 مهندسی برق قدرت روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان
7500 شبانه زنجان مهندسی عمران
10000 نرم افزار-روزانه-رازی کرمانشاه
11000 فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی

منطقه 2 بومی:
90 کامپیوتر شریف
170 مهندسی نفت صنعت نفت
900 برق شهید بهشتی
1100 صنایع علم و صنعت
1375 علوم کامبیوتر شریف
1399 مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز
1573برق دانشگاه اصفهان
1700 عمران صنعتی اصفهان
1800 IT صنعتی اصفهان
1800 عمران صنعتی اصفهان
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد
2300 مکانیک یزد
2800 مهندسی عمران کاشان
3895 مهندسی شیمی شبانه فردوسی مشهد
5478 بوعلی سینا
6000 برق صنعتی شاهرود
6290 مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی همدان روزانه
6900 برق الک سنندج
7000 عمران یزد
7200 مهندسی مواد( سرامیک) شهرکرد
9600 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
9600 مهندسی صنایع کردستان
14000 صنایع یزد
15000برق سجاد مشهد
15000 برق الکترونیک دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (علیه السلام ) مشهد
15100 مهندسی برق سجاد مشهد
16000 فیزیک شبانه چمرانم
16500 علوم کامپیوتر شبانه بابلسر
20000 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان
36000 علوم اقتصادی کرمان

منطقه 3 بومی:
1900 حسابداری شیراز
1900 عمران قوچان
700 کامپیوتر شهید بهشتی
6000 برق غیرانتفاعیه مشهد-بهار
3400 سخت افزار فردوسی مشهد شبانه
32 برق دانشگاه تهران
7100 فیزیک حالت جامد ایلام

بدون ذکر منطقه:
6300 فیزیک علم و صنعت
8811 ریاضی محض امیر کبیر
570 اینا هموا فضا شریف
2700 مکانیک قزوین
1300 عمران خواجه
10000صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر
5000 ابنا معماری کرمان (البته کرمانی بودن)
180 مکانیک امیر کبیر
240 مکانیک امیر کبیر
1600 مکانیک اصفهان
900 مهندسی شیمی تهران
36 مهندسی بزشکی امیر کبیر
8700 مکانیک قوچان (روزانه) با رتبه
3000 و خورده اي مديرييت بازرگاني دانشگاه تهران
308 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
795 مهندسی نفت امیر کبیر
10700 مهندسی برق شبانه ی گیلان
20000 نرم افزار قم غیر انتفاعی
8000 نرم افزار زنجان نمیدونم شبانه یا روزانه
1226 علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران
470 هم داروسازی ساری
12000 برق شاهرود


287 مکانیک تهران :دی
7 برق شریف :دی
11 برق شریف :دی
130 مکانیک شریف
150 برق تهران
215 برق امیرکبیر
390 مکانیک صنعتی !!!!! (خودش نخواست بیاد تهران )(محمد سعید هاشمی 2 زبان )
641 عمران امیرکبیر
900 هوافضا شریف
900 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1000 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1100 مکانیک صنعتی اصفهان
1500 مکانیک صنعتی اصفهان
2400 مکانیک اصفهان
1500 برق اصفهان
3800 دریای امیرکبیر
1000 مکانیک صنعتی اصفهان
تجربی
140 دندان پزشکی اصفهان
330 دندان پزشکی اصفهان
6000 مهندسی کشاورزی صنعتی اصفهان
1000 پزشکی خرم آباد
25 پزشکی تهران
50 پزشکی اصفهان
MaaRyaaMi
12-09-2009, 05:01 PM
برق تهران تا چقدر میگیره مگه؟! :دی
asroma08
12-09-2009, 05:17 PM
منطقه 1 - بومی اصفهان

1900 - مکانیک صنعتی
3400 - مکانیک کاشان
4900 - عمران یزد
7000 - نساجی صنعتی
7200 - نساجی صنعتی
8000 ( با سهمیه جانبار 25 درصد ) - نرم افزار صنعتی !
9000 - عمران سنندج
11000 - آی تی شیخ بهایی
15000 - آی تی شیخ بهایی

خدایی برو بچ کنکور 89 قدر 88 ها رو بدونن :31:
ما پارسال کل فروم رو زیر و رو کردیم 4 تا کارنامه کامل از ازاد و سراسری پیدا نکردیم :46:
saeed_h1369
12-09-2009, 05:22 PM
برق تهران تا چقدر میگیره مگه؟! http://forum.p30world.com/images/New-smile/N_aggressive%20%284%29.gif

ببین مریم اون 215 که نوشتم برق تهران نیوورده زده برق امیرکبیر اورده

منطقه 1 (بومی تهران!)

رشته انسانی
4800 :مدیریت شهید بهشتی

رشته تجربی
2080 رادیولوژی شهید بهشتی

700:پزشکی رشت
4500:مدیریت بازرگانی الزهرا
3000:محیط زیست اراک


رتبه یک تجربی پژشکی تهران (دختر)
رتبه 150 تجروبی ترم دوم شیراز
رتبه 250 تجروبی پسر پزشکی اهواز


-------------
رشته ریاضی
رتبه 80 منظقه 3 مهندسی مکانیک علم و صنعت
رتبه 450 منظقه 3 مهدنسی ماکنیک شیراز
رتبه 600 منظقه 3 مهندسی نفت اهواز
رتبه 700 منظقه 3 مهندسی نفت اهواز
رتبه 1200 منظقه 3 کامپیوتر شیراز
رتبه 1000 منطقه 3 مهندسی مکانیک شبانه کرمان
رتبه 3000 منطقه 3 مهندسی عمران بوشهر
majid.khaledi
12-09-2009, 08:59 PM
سلام اینم امار دوستای من(همه منطقه 2 )
92مهندسی مکانیک شریف
950 مهندسی پلیمر امیر کبیر
1842 مهندسی مکانیک جامدات بوعلی سینا
4800 مهندسی صنایع بوعلی سینا
5703 مهندسی عمران نقشه برداری تبریز
10151 مهندسی شیمی صنعتی همدان
dampayi
12-09-2009, 09:09 PM
آهان راستی یه دونه هم از دوستان مهندسی کشتی سازی امیر کبیر رتبشم 3500 اینا بود ....
دیگه یکی از دوستان خل هم با 3700 رفت مدیریت صنعتی تهران (البته مسلما خیلی بهتر قبول می شد)

یه چند تا دیگه هم هست که به ردد نمی خوره آخه هیئت علمی داشتن یه جوری زدن که حتما قبول شن مثلا یکی از دوستان با 9000 و خورده ای IT کردستان (البته الان شک داره بیاد شریف یا تهران یا امیر کبیر:دی)
linkin_park
12-09-2009, 09:42 PM
من 7489 مهندسی عمران زنجان شبانه
دوستم 19000 اقتصاد نظری قزوین شبانه
دوستم 70000 غیر مجاز :دی
mohsensoft
12-09-2009, 09:44 PM
تا اینجا به روز شد

آهان راستی یه دونه هم از دوستان مهندسی کشتی سازی امیر کبیر رتبشم 3500 اینا بود ....
دیگه یکی از دوستان خل هم با 3700 رفت مدیریت صنعتی تهران (البته مسلما خیلی بهتر قبول می شد)

یه چند تا دیگه هم هست که به ردد نمی خوره آخه هیئت علمی داشتن یه جوری زدن که حتما قبول شن مثلا یکی از دوستان با 9000 و خورده ای IT کردستان (البته الان شک داره بیاد شریف یا تهران یا امیر کبیر)
منطقه رو نگفتی
لطفا به صورت ردیفی بنویسین که مرتب کردنش راحت تر باشه
Pouria001
12-09-2009, 10:25 PM
سلام.راستش من تو اون تاپیک گفتم ولی چون تو این تاپیک نذاشتی و برای امار میخوای یه بار دیگه میگم:
{رتبه ها در منطقه 1}
خودم 156 منطقه 1 تجربی->پزشکی تهران
مال دوستام هم ایناس:
32->پزشکی تهران
70->پزشکی تهران
98->پزشکی تهران
126->پزشکی تهران
160->پزشکی تهران
198->پزشکی تهران
400->پزشکی بهشتی
1000->داروی تهران
1800->داروی زنجان
G-girl
12-09-2009, 10:28 PM
این هم از دوستای من:( منطقه 2- دختر)
350- پزشکی اصفهان
400- پزشکی شیراز
416- پزشکی اصفهان
500- پزشکی اصفهان
500- پزشکی بابل
700- پزشکی بابل
1100- پزشکی اراک
1200- پزشکی شاهرود
mohsensoft
12-09-2009, 10:35 PM
دوستان من دارم مرتب به روز میکنم
خواهشا به دوستان اطلاع رسانی کنید که این تاپیک کامل بشه
تا اینجا هم به روز شد

من 7489 مهندسی عمران زنجان شبانه
دوستم 19000 اقتصاد نظری قزوین شبانه
دوستم 70000 غیر مجاز
دوست عزیز
خواهشا به صورت لیست باشه
منطقه و رشته هم مشخص باشه
آخه مثلا رشته ی اقتصاد هم ریاضی و هم تجربی و هم انسانی میگیره
Vinny_corleone
12-09-2009, 10:41 PM
منطقه ی 2 :

رتبه 322 حقوق دانشگاه تهران ( واحد پردیس قم )
pedram abbasi
12-09-2009, 10:46 PM
سلام رفيق چون بچه خوبي بودي اينا رو دوباره مينويسم تا شايد پند و عبرتي باشه واسه آيندگان:
همش رياضي و منطقه 1 هه ورتبه زيرگروهشونه!
153:مكانيك تهران
1468:مهندسي شيمي تهران
2800:علوم مهندسي تهران
800:مكانيك علم و صنعت
850:برق علم و صنعت
1560:برق خواجه
1437:مكانيك خواجه
1660:عمران خواجه
1811:صنايع خواجه
2600:عمران شيراز
3800:دريا پلي
3900:عمران قزوين بين المللي
5900:بيو الكتريك سهند
ما رو دعا كنيد !
يا حق!
mehdiaga
12-09-2009, 11:12 PM
منو هم اضافه کنید به این لیستتون
من با رتبه 32000 منطقه 2 تو مکانیک سمنان قبول شدم .
البته با سهمیه شاهد :31:
saeed_h1369
12-09-2009, 11:23 PM
محسن همه اونا که من گفته بودم صفحه قبل ماله منطقه 1 بودن
K!@N
12-09-2009, 11:32 PM
اینم واسه من و رفیقام:
924 => برق/علم و صنعت (منطقه 1)
1800 => صنایع/فردوسی (منطقه 1-بومی مشهد)
2100 => خودرو/علم و صنعت (منطقه 1)
3000(تقریبی) => خط و سازه های ریلی/علم و صنعت (منطقه 1)
11000 => کشاورزی/تهران (منطقه 2- کرج منطقه 2 دیگه؟)

من
7489 - ریاضی - مهندسی زنجان شبانه - منطقه 1
19000 - ریاضی - اقتصاد نظری قزوین شبانه - منطقه 1
504 - هنر - صنایع دستی سمنان - روزانه - منطقه 2
16000 - انسانی - پیام نور مدیریت صنعتی قوچان - منطقه 2

این هم از دوستان ریاضی من در منطقه 2
800 برق خواجه نصیر
200 مکانیک امیر کبیر
2 برق شریف
300 مکانیک امیر کبیر
400 چند تا بودن رفتن برق و مکانیک علم و صنعت

دوست منم با:
6300 فیزیک علم و صنعت

(منطقه 1)


اين روزانه هست؟
MaaRyaaMi
13-09-2009, 09:10 AM
منطقه 1
ریاضی
:11000 مدیریت صنعتی دانشگاه شاهرود روزانه
1800: شهرسازی تهران (دانشگاهش رو نفهمیدم فقط میدونه رفیقش تهران قبول شده!!)
MaaRyaaMi
13-09-2009, 09:11 AM
اين روزانه هست؟

حتما روزانه هس مگه علم وصنعت شبانه داره؟
transfer
13-09-2009, 10:58 AM
منطقه 1:
65000 كاداني مديريت صنعتي ساوه!
3900 نساجي امير كبير
10000 اقتصاد دانشگاه تهران!
7000 عمران ملاير
transfer
13-09-2009, 11:03 AM
منطقه1:
11000 صنايع زاهدان
11000 رياضي كاربردي تربيت معلم تهران-كرج
19000 كشاورزي آب شاهرود!

رتبه 1000 منطقه 3 مهندسی مکانیک شبانه کرمان
چه عجب یه نفر هم دوره ای پیدا کردم گرچه ممکنه اهل پی سی نباشه
نفس جان شما به ایشون دسترسی داری؟
اگه نداری میتونی اسمش رو برام پ.خ بکنی؟
اگه این کار رو بکنی لطف بزرگی کردی


راستی دوستان این 1000 منطقه 3 کشوریش حدودا چند کشوری میشه؟


اینم از رتبه های دوستان من از منطقه 2
3400 مهندسی نفت صنعت نفت آبادان( سهمیه مناطق محروم)
6300 مهندسی پتروشیمی خلیج فارس بوشهر
17000 و 30000 مردود
بقیه کسایی که هم من میشناسم خراب کردن و رفتن آزاد

علی علی
High_War_Lord
13-09-2009, 12:15 PM
منم 4000 منطقه 3 فیزیک ارومیه.
pooyaabi
13-09-2009, 12:31 PM
راستی دوستان این 1000 منطقه 3 کشوریش حدودا چند کشوری میشه؟
علی علی
حدود 12000
24 , 37 منطقه 2 برق شریف
transfer
13-09-2009, 04:00 PM
يكي امروز صبح باش آشنا شدم...:27: گفت 1900 شده و برق خواجه نصير قبول شده...
راست و دروغش پاي خودش ديگه!
roz_kareN
13-09-2009, 04:54 PM
اینا هم از دوستان و آشنایان هستن
2-3 نفری مربوط به 87 هست

تجربی (منطقه 1)
70 پزشکی تهران پسر
211 پزشکی شهید بهشتی
330 پزشکی شهید بهشتی
1160 علوم آزمایشگاهی ایران

تجربی (منطقه 2)
27 دندان پزشکی شهید بهشتی
287 پزشکی تهران
400 دارو شهید بهشتی
990 پزشکی اراک
Mehran Malfoy
13-09-2009, 05:41 PM
1700 تجربی ، منطقه ی 2 پزشکی دانشگاه ایران قبول شده .
52000 ریاضی منطقه ی 2 هم مدیریت بازرگانی پیام نور شهرری :31: ( حال می کنید رفیقام چقدر به هم میان :31: )
zahedy2006
13-09-2009, 06:25 PM
حتما روزانه هس مگه علم وصنعت شبانه داره؟


نمي دونم داره يا نداره اما ديدم محاسبه مي كنند!!

در ضمن جاي دو رقم اول سمت چپ رو عوض كنيد ميشه رتبه من هنگام ورود به رشته فيزيك (ناگفته نماند فيزيك شريف قبول نشدم!)
MaaRyaaMi
13-09-2009, 06:27 PM
من دفترچه رو دیدم نداره شبانه
فقط روزانه س
new life
13-09-2009, 06:35 PM
من هم یک اماری بدم
5900 منطقه 1 معماری دانشگاه تهران+با سهمیه جانبازی
8000 عمران شاهرود
16000 معدن اصفهان غیر انتفاهی
mehdiaga
13-09-2009, 07:53 PM
ای بابا همه که رتبه در سهمیه میگن . خواهشن رتبه کشوری رو بگین . چون بهترین ملاک سنجش رتبه کشوری است .
pooyaabi
13-09-2009, 09:28 PM
مهترین رتبه همون رتبه ی منطقه هست چون بر اساس اون پذیرش انجام میشه نه رتبه کشوری
( مثلا امسال 45 % داوطلب ها از منطقه دو بودند در نتیجه 45% ظرفیت هر رشته برای بچه های منطقه دو بود )
( این یعنی فقط رتبه منطقه مهمه )
Carl
14-09-2009, 12:19 AM
خوبه نوشته‌بودم منطقه ۲؛ برق شاهرود ۶۰۰۰.
+
چند تا از دوستام:
منطقه ۲:
۱۵۰۰ - عمران، عمران - صنعتی اصفهان
۳۵۰۰ - مکانیک جامدات - زنجان
۸۵۰۰ - کامپیوتر سخت‌افزار - صنعتی همدان
۱۳۴۷۰ - معدن اکتشاف - صنعتی سهند تبریز

منطقه ۳:
۳۷۸ - نفت - صنعتی شریف (با سهمیه‌ی جانبازی)
John Doe
14-09-2009, 09:13 AM
(رتبه ل همه تو منطقه 1:
8.برق شریف
8.کامپیوتر نرم افزار شریف
79:عمران شریف
81 مکانیک شریف
85 برق شریف
87 عمران شریف
99 مکانیک شریف
101:ریاضی محض فردوسی!!!!!
150 برق تهران
178 عمران شریف
190 مکانیک تهران
206(یا 216) برق تهران
حدود 350:صنایع شریف
حدود 350:عمران تهران
حدود 350 مکانیک امیر کبیز
470 صنایع شریف
1299:معماری علم و صنعت
2600 عمران فردوسی
1900 برق فردوسی
6900 عمران تبریز
3600 عمران شبانه فردوسی
1800 کامپیوتر علم و صنعت
2600 مهندسی ریل(یا یه همچین چیزی) علم و صنعت
1200 فیزیک محض شریف
1040:عمران فردوسی
5000 سخت افزار شبانه فردوسی
14000 علوم کامپیوتر گرگان
7500 ریاضی محض فردوسی
650 م.شیمی شریف
700 م.شیمی شریف
یکی هم 3 شاهد و 69 کشور برق شریف
یادم اومد اضافه میکنم بازم
agne
14-09-2009, 09:50 AM
5300 شیمی محض شهید بهشتی روزانه.

منطقه ی 2
بوم:گیلان
795: م.نفت امیر کبیر
10700:م.برق شبانه ی گیلان
3500:م.برق گیلان
1800: م.برق تبریز
6000:م.عمران-آب تبریز
10000:م.کامپیوتر شبانه ی گیلان
mohsensoft
14-09-2009, 04:38 PM
یکی از دوستان پیغام خصوصی داده بود گفتم اول اینجا بذارم تا همه رو باهم ویرایش کنم:

892 مهندسی شیمی شریف ( غیر بومی )
420 مهندسی صنایع شریف ( غیر بومی )
463 مهندسی برق امیر کبیر ( غیر بومی )
810 مهندسی عمران امیر کبیر ( غیر بومی )
2983 مهندسی برق فردوسی مشهد روزانه ( بومی ) ( سهمیه شاهد )
3066 مهندسی معماری فردوسی شبانه ( بومی )
2456 مهندسی برق فردوسی شبانه ( بومی )

همه هم منطقه 1 !

با تشکر از amirf عزیز
Mehran Malfoy
14-09-2009, 05:51 PM
5800 ریاضی منطقه 2 = مدیریت صنعتی شهید بهشتی .
500 ریاضی منطقه 2 = فیزیک شریف .
beh,p
15-09-2009, 08:26 PM
منطقه 2 (بومی خراسان)
1399 مهندسی نفت صنعت نفت
37 مهندسی برق شریف
79 مهندسی برق تهران
670مهندسی نفت امیرکبیر
878 مهندسی پلیمر امیرکبیر
2700 مهندسی شیمی صنعت نفت
2700مهندسی عمران تربیت معلم تهران
3900 مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
1574 مهندسی مکانیک فردوسی
1732 مهندسی مکانیک فردوسی
1748 مهندسی مکانیک فردوسی
1754 عمران شیراز(مکانیک فردوسی نیاورد)
2018 عمران شیراز
2100 عمران فردوسی
2700 شبانه برق فردوسی
4900 مکانیک بیرجند
6100مکانیک بیرجند
5700برق بیرجند
mohsensoft
15-09-2009, 09:03 PM
تا اینجا به روز شد
اما من همچنان معتقدم یه سری نمیدونن اینجور تاپیکی هست
آخه این همه کنکوری تو p30world اگه هر کسی 5 نفر رو هم بگه خیلی لیست جالبی میشه تهیه کرد
pooyahacker
15-09-2009, 11:11 PM
همه منطقه 1 و رشته ریاضی ؛
همه روزانه هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه : دی

5000 / صنایع تبریز
5000 / مکانیک زنجان
9000 / مکانیک بناب ارومیه
600 / برق امیر کبیر
10000 / صنایع بیرجند
778 / مکانیک علم و صنعت
9000 / سخت افزار سمنان


15000 / عمران گرمسار (غ)
22000 / حسابداری چالوس (غ)

دیگه یادم نمیاد ؛ آهان اینام هست :
1 برق شریف لووووووووووول
2 برق شریف لووووووووووول
3 برق شریف لووووووووووول

3900 منطقه 1؟
bn_ha
20-09-2009, 09:18 PM
من با رتبه ی 2500 منطقه 1 مهندسی شیمی دانشگاه شیراز قبول شدم
دوستم هم با رتبه ی 12000 منطقه 1 ریاضی محض دانشگاه شیراز قبول شده
bn_ha
21-09-2009, 02:44 PM
ازدوستای دیگم که خبر دار شدم به این صورت بوده:
همه منطقه 1
5500:مهندسی مکانیک در طراحی جامدات شهرکرد
2550:مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی شیراز
22000:مردود
31000:مردود
40000 با سهمیه ایثارگری:مردود
7000:ریاضی محض دانشگاه شیراز
virangar666
21-09-2009, 02:56 PM
سلام
من با 1300 منطقه 3 مدیریت امور بانکی دانشکده علوم اقتصادی قبول شدم.البته مناطق محروم.
2 تا سوال.این رشته چطوره؟بعدم این سهمیه مناطق محروم روزانه هستم یا شبانه؟
shifter
21-09-2009, 06:41 PM
سه تا امار دیگه...
منطقه 2 و بومی یزد:
4000= مهندسی کامپیوتر یزد
6100=برق یزد[احتمالا این شبانه بوده!]
2300=برق یزد
only4you_mehr
21-09-2009, 08:29 PM
منم 25 منطقه 2
پزشکی تهران
:دی
ehsaaaan
21-09-2009, 09:27 PM
خودم با 14000 منطقه ی 1 آمار غیر انتفاعی تهران(علم و فرهنگ)
6000 منطقه ی 1 مهندسی IT سمنان
4000 منطقه ی 1 مهندسی عمران-آب و فاضلاب دانشگاه عباسپور تهران
700 منطقه 1 مهندسی مکانیک علم و صنعت
16000 منطقه ی 1 مهندسی کامپیوتر نرم پیام نور شهر ری
m007007
22-09-2009, 06:42 PM
من با رتبه ی 2500 منطقه 1 مهندسی شیمی دانشگاه شیراز قبول شدم
دوستم هم با رتبه ی 12000 منطقه 1 ریاضی محض دانشگاه شیراز قبول شده

درصد های ازاد و سراسریتون چند شد؟؟
rosenegarin13
22-09-2009, 07:03 PM
سلام
1113 منطقه 1 تو گروه زبان...زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
bn_ha
22-09-2009, 08:14 PM
درصد های ازاد و سراسریتون چند شد؟؟
سراسری:
ادب:49
عرب:29
دینی:49
زبان:67
ریاضی:49
فیزیک:73
شیمی:60

آزاد:
ادب:67
عرب:93
دینی:80
زبان:70
ریاضی:29
فیزیک:94
شیمی:87
400 - کامپیوتر شریف
1200 - صنایع علم و صنعت
5700 - مهندسی شیمی سهند تبریز

منطقه 1
48 دندان پزشکی شهید بهشتی
175 دارو تهران
208 پزشکی شهید یهشتی
240 پزشکی شهید بهشتی
258 پزشکی شهید بهشتی
383 پزشکی ایران
387 پزشکی ایران
500 پزشکی قزوین
538 دارو شهید بهشتی
700 فیزیوتراپی شهید بهشتی
780 فیزیو تراپی تهران
800 دارو تهران
900 فیزیوتراپی شهید بهشتی
1050 فیزیوتراپی شهید بهشتی
1159 فیزیوتراپی شهید بهشتی


منطقه 2
60 پزشکی تهران
100 پزشکی شهید بهشتی
113 پزشکی شهید بهشتی
169 پزشکی شهید بهشتی
178 دارو تهران
402 دارو تهران
446 دارو تهران
520 دارو تهران
628 دارو تهران
664 پزشکی شهید بهشتی
671 دندان بابل
1078 دندان رشت
1200 پزشکی اراک
قاهر - Gahir
07-08-2010, 04:14 PM
نمره ی کل:9432
رتبه ی زیر گروه 1 در سهمیه: 3995
رتبه ی زیر گروه 1 در کل : 7499

---------------------------------
نمره ی کل:9432
رتبه ی زیر گروه 1 در سهمیه: 3995
رتبه ی زیر گروه 1 در کل : 7499
رتبهی کل در سهمیه:4110
:دی
09-08-2010, 02:49 AM
نمره کل:5200
رتبه کل در سهمیه:45000
رتبه کشوری:215000
تجربی هستم تهران منطقه 1 بومی:دی


vBulletin , Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd. بیشتر