آمار کاربران

google plus

آمار

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر:

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

"مسجدآقاپیر"بوعلی"جانبازان-رشت

این مسچد درروبروی قبرستان تازه آباد قراردارد

امام جماعت مسجدبوعلی "حجت الاسلام محمدرضامعتمد "که ازسال1352امامت این بقعه ومسجدرا بعهده دارد(حدود42سال) می گوید:

اوائل این مکان فقط  یک"قبر"بودکه رویش یک پارچه سبزی کشیده بودند  شبهانیز چراغ نفتی کوچکی رویش روشن می کردند آنوقتهاهنوزاین جاهاآسفالت نشده بود  

بخاطراینکه صاحب این مقبره یک عالم زاهدآ"قاپیربوعلی "بوده ،توسط آیت الله لاکانی  این قبرمحصورشد ویک بقعه کوچکی شکل گرفت و کم کم توسعه پیداکرد 

ساخت بقعه به نیم قرن می رسد

حاجی معتمد دربازه اینکه "مسجد"چگونه شکل گرفت؟ می گوید:

 آیت الله لاکانی  دستوردادندوسط بقعه پرده ای نصب شود ویک قسمت  بعنوان مسجدمحسوب شد"حکم مسجدجاری شد وبعددرسال1384مسجدازبقعه منفک شدوهرکدام ازنظرساختمان ازهم تفکیک شدند وبمرور هرکدام توسعه پیداکردند

حجت الاسلام معتمدمی گویداولین پیشنماز مسجد"پسررئیس العلما"حاجی رهبری بود که نماز خواندن هم بصورت پراکنده بوده،مثلاً درطول سال،محرم وصفرورمضان نمازجماعت برگزارمی شد که تا1352آیتالله ضیابری مرابرای این مسجدفرستادند

سه نفرازاوتاد قدیمی رشت

مرحوم آیت الله لاکانی می گفت:دررشت3نفرازاوتادبودند،یکی دانای علی ودومی ملارجب علی (مدفون درمسجدپیرسرا  وسومی این مردبزرگ بوعلی"پورفقیه علی" بودند

اسامی هیئت امنای مسجدبوعلی

1-حاج علی حسن زاده

2-علی سمیع پور

3-حاج محمدمعتمدی

4-حسین بافکر

5-علی اکبردانا

6-محمدباقری نژاد

7-امیری

8-مقدم

9-حجت الاسلام علیرضاحسین پور

10  حجت الاسلام حسین یوسفی پور

11حسن قاسمی

نمازجماعت مغرب وعشا/یکشنبه4مرداد1394

     DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0055

دراین عکس پشت سر حاج آقامعتمد 3نفرازهیئت امنانشسته اند نفروسط آقای سمیع پور/سمت راست آقای حاج علیحسن زاده ونفرسمت چپ آقای حسین بافکرمی باشد

 

DSC_0042 DSC_0044

شهدای محله

DSC_0045 DSC_0046

2تابلویی که دراین مسجدقراردارد

 

DSC_0081

مسجد بوعلی درحال ساخت

DSC_0085

بقعه آقاپیربوعلی که درجوارخیابان قرارگرفته است

DSC_0089

DSC_0082 DSC_0083 DSC_0085

نویسنده : admin
بازدید [ 1101 ]