آمار کاربران

google plus

آمار

نویسنده : admin
بازدید [ 1117 ]
آیا میتوا ن قنوت نماز رابه زبان فارسی خواند؟
نویسنده : admin
بازدید [ 1441 ]
نماینده وزارت امورخاجه درکارگروه علمی شورای ایرانیان خارج ازکشورگفت:1800استاد(تمام وقت)ایرانی،دردانشگاههای امریکا تدریس میکنند
به گزارش خبرگزاری فارس،چگینی اظهارداشت:همچنین 80هزاردانشجوی ایرانی درخارج ازکشورمشغول به تحصیل هستند که 20هزارنفرآنهادانشجوی مقطع دکتراهستند

منبع:روزنامه جمهوری اسلامی1388/10/17
نویسنده : admin
بازدید [ 872 ]
جدول وزنی BMI

BMI چیست؟

شاخص حجم بدن 

  BMI) فرمولی است که توسط آماردان بلژیکی کشف، آدولف کتلت

(Adolphe Quetelet)

)ارتقا یافت.Body Mass Index)وتوسط

BMI در واقع مرجعی برای نشان دادن میزان حجم بدن می باشد و دقیق ترین معیار جهانی چاقی است.با استفاده از این مقیاس می توانید متوجه شوید که آیا دچار کمبود وزن هستید ویا اضافه وزن هستید و یا اینکه طبیعی"نرمال" هستید.

نحوه  اندازه گیری

اگر میخواهید BMI خود را به صورت دستی اندازه گیری کنید فرمولی وجود دارد که می توانید برحسب آن این کار را انجام دهید.

فرمول اندازه گیری BMI

فرمول اندازه گیری bmi

فرمول اندازه گیری bmi

BMI = (وزن بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر (قد بر حسب متر به توان ۲)

وزن(بر حسب کیلوگرم)

-----------------------------=BMI

مجذور قد(برحسب متر)

مثلاً اگر وزنتان 76 کیلوگرم و قدتان 170 سانتی متر محاسبه به صورت زیر خواهد بود.

2/89=1/7x1/7

26=2/89÷76یعنیBMIشما26است

حالا  براحتی نمره تناسب قد و وزن خود را اندازه گیری کنید.

اگر نمره ی شما کمتر از 17 باشد بسیار لاغر هستید،اگر بین نمره 17 تا 20 باشید بازهم لاغرید اما نه زیاد.

20 الی 25=وزن سلامت(وزن ایده آل)

25الی 30=اضافه وزن

30 الی 35=چاقی

35 به بالا=چاقی شدید

بر همین اساس جدولی تنظیم شده است که با به کار بردن قد و وزن خود می توانید وضعیت اندام خود را دریابید.

برای استفاده از این جدول محل تقاطع قد و وزن خود را پیدا کنید.عددی که در این محل قرار دارد همان BMI شماست.

سپس ببینید BMI شما در کدامیک از گروههای ذکر شده قرار دارد و از نظر تناسب اندام در چه وضعیتی قرار دارید.

 واما دریافته های   جدید "نرم"هارا براساس جنسیت  محاسبه می کنند

جدول بالامربوط به خانم ها است وجدول پایین  مربوط به آقایان است

 

رده

حدود شاخص جرم بدن - kg/m۲
دچار کمبود وزن شدید کمتر از ۱۶٫۵
کمبود وزن از ۱۶٫۵ تا ۱۸٫۵
عادی از ۱۸٫۵ تا ۲۵
اضافه وزن از ۲۵ تا ۳۰
چاقی کلاس ۱ از ۳۰ تا ۳۵
چاقی کلاس ۲ از ۳۵ تا ۴۰
چاقی کلاس ۳ بیش از ۴۰

 

نویسنده : admin
بازدید [ 6488 ]

نویسنده : admin
بازدید [ 1503 ]