آمار کاربران

google plus

آمار

معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور گفت:طبق بررسی های انجام شده: آمار ایرانیان مقیم خارج کشور در سال 1388 حدود 5 میلیون نفر بوده است.محسن کرمی افزود:این سازمان همواره سعی دارد تا اسناد هویتی و سجلی ایرانیان مقیم خارج از کشور,در ایران ثبت شود و ما در مورد اسناد حقوقی و سجلی پاسخگوی سوالات ایرانیان مقیم خارج از کشور هستیم.
وی با اشاره به آمار صدور کارت ملی برای هموطنان خارج از کشور در سال 88 اظهار داشت:در کشور آمریکا تا کنون 8840نفر/ آلمان 4707نفر/کانادا2237 نفر/انگلستان 2808 نفر/امارات متحده عربی 1853نفر/سوئد1665نفر/فرانسه831نفر/هلند548نفر/اتریش546نفر/بلژیک527 نفر کارت ملی خود را دریافت کرده اند.(به نقل از روزنامه ی همشهری 89/7/25)

نویسنده : admin
بازدید [ 5133 ]

نویسنده : admin
بازدید [ 1704 ]

نویسنده : admin
بازدید [ 1045 ]
آیا میتوا ن قنوت نماز رابه زبان فارسی خواند؟
نویسنده : admin
بازدید [ 1382 ]
نماینده وزارت امورخاجه درکارگروه علمی شورای ایرانیان خارج ازکشورگفت:1800استاد(تمام وقت)ایرانی،دردانشگاههای امریکا تدریس میکنند
به گزارش خبرگزاری فارس،چگینی اظهارداشت:همچنین 80هزاردانشجوی ایرانی درخارج ازکشورمشغول به تحصیل هستند که 20هزارنفرآنهادانشجوی مقطع دکتراهستند

منبع:روزنامه جمهوری اسلامی1388/10/17
نویسنده : admin
بازدید [ 819 ]