آمار کاربران

google plus

آمار

آمارایرانی های مقیم امریکا+تحصیلکرده های ایرانی درامریکا +مدیران ایرانی شاغل درامریکا.

اسفند۱۳۵۳بودکه شاه موجودیت«حزب رستاخیز»رااعلام کردو۲حزب دولتی «مردم و ایران نوین»رادرآن ادغام کرد وبقیه احزاب راباطل اعلام کرد وگفت:

۲راه پیش روی شما(ایرانیان)است،یاعضویت دررستاخیز ویاگذرنامه بگیردازایران بروید...وتسهیلات فراهم کردتامخالفین رستاخیزبتوانندبراحتی ویزای امریکابگیرندبروند(این خائنین!)،در طول بهارسال ۱۳۵۴تا پائیز۱۳۵۷هزاران ایرانی  به آمریکا، مهاجرت کریدند.

حدود۲ میلیون ایرانی در امریکازندگی می کنند در  کالیفرنیا و لس آنجلس  بعد از این دو شهر، واشنگتن، نیویورک، هیوستون، اوهایو و شیکاگو از لحاظ جمعیتی بیشترین ایرانی ها را به خود اختصاص داده اند....در ادامه اینهاراخواهیدخواند.

براساس اداره آمار آمریکا، سال ۲۰۱۷ ،تعداد ایرانیان درامریکا ، ۴۰۰۰۰۰ نفر.

تعداد کل ایرانیان تحصیل‌کرده  حدود ۲۰۰ هزار نفر .

تعداد شاغلین ایرانی در همۀ مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای ، حداکثر ۱۳۰ هزار نفر.

آمارپزشکان ومهندسین«ایرانی» مقیم امریکا«۲۵۰۰۰۰نفر»

به گزارش بنیاد ملی نخبگان؛ با توجه به حساسیت نگاه جامعه به موضوع مهاجرت مغزها و نخبگان و نقش مهم این موضوع در نظام انگیزشی کشور، همواره موضوع مهاجرت متخصصان و محققان یکی از پاشنه‌های آشیل برای حاشیه‌سازان و مغالطه‌گران بوده و براساس آن ادعاهای بی‌منبع و نادرستی را مطرح کرده‌اند.

تعداد متخصصان ایرانی مقیم آمریکا؛ از ادعا تا واقعیتکلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فراولین پرواز ایران‌ایر به فرودگاه شارل دوگل پاریس بعد از ۴۰ سالکلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

در یکی از این ادعاهای مطروحه، عنوان شده است: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵ کارشناس ارشد، چهار دکترا و سالانه ۵۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در هیچ گزارشی به این داده‌ها در خصوص ایران اشاره نکرده است. تنها در گزارشی که در سال ۱۹۹۸ توسط این صندوق منتشر شده است، تعداد ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی در آمریکا ۱۰۵ هزار نفر ذکر شده است که از عدد ادعا شده برای پزشکان و مهندسان در این کشور کمتر است.

از سوی دیگر، بنا بر آمار مؤسسه سیاست‌گذاری مهاجرت آمریکا وMedicus Firm در سال ۲۰۱۵، ۲۵۴۰۰۰ پزشک و جراح مهاجر در آمریکا مشغول به کار بوده‌اند، در این میان حدود ۹۰۰۰ پزشک و جراح مهاجر ایرانی بوده‌اند. علاوه بر آن، آماری از تعداد ایرانیان شاغل در علوم و مهندسی در آمریکا در دست نیست.

بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۰، در آمریکا ۵۰.۹ درصد از مهاجران ایرانی در آمریکا حائز مدرک لیسانس و یا بالاتر بوده‌اند. همچنین در سال ۲۰۰۰، نرخ مشارکت مهاجران ایرانی در بازار کار آمریکا ۶۳ درصد بوده است و  ۵۱.۸ درصد از شاغلین ایرانی در آمریکا در  مشاغل مدیریت و مشاغل حرفه‌ای، ۲۷.۵ درصد در مشاغل مرتبط با فروش و مشاغل دفتری و ۹ درصد در مشاغل خدماتی مشغول به فعالیت بودند.

علاوه بر آنچه از نظر رفت، اداره آمار آمریکا تعداد ایرانیان در این کشور را در سال ۲۰۱۷ ، ۳۹۵۵۹۳ تخمین زده است.

 به این ترتیب می‌توان تعداد کل ایرانیان تحصیل‌کرده در آمریکا را در سال ۲۰۱۷ در حدود ۲۰۰ هزار نفر تخمین زد.

همچنین با استفاده از آمار سرشماری سال ۲۰۰۰ و تخمین جمعیت سال ۲۰۱۷ تعداد شاغلین ایرانی در همۀ مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای را می‌توان حداکثر ۱۲۹ هزار نفر تخمین زد.

صندوق بین‌المللی پول نیز در هیچ گزارشی به این داده‌ها در خصوص ایران اشاره نکرده است؛ تنها در گزارشی که در سال ۱۹۹۸ توسط این صندوق منتشر شده، تعداد ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی در آمریکا ۱۰۵ هزار نفر ذکر شده است که از عدد ادعا شده برای پزشکان و مهندسان در این کشور کمتر است.

۶۵۶۰۰۰نفر کل آمارپزشکان امریکاآمارپزشکان مهاجر۲۵۴۰۰۰ نفر/ ۹۰۰۰ نفرپزشک شاغل ایرانی

بنا بر آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی موسسه سیاست‌گذاری مهاجرت آمریکا در سال ۲۰۱۵، ۶۵۶۰۰۰ پزشک و جراح در ایالات ‌متحده مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد ۲۵۴۰۰۰ نفر مهاجر هستند. مطابق با آمار Medicus Firm، بنگاهی که پزشکان را برای مشاغل تخصصی استخدام می‌کند از ۲۵۴,۰۰۰ پزشک و جراح مهاجر در ایالات ‌متحده آمریکا حدود ۹۰۰۰ نفر از این پزشکان از ایران ، ۳۵۰۰ نفر از سوریه و بیش از ۱۵۰۰ نفر از عراق هستند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:آمار۹۰۰۰ نفر،پزشکانی هستندکه درمشاغل دولتی استخدام شده اند،احتمالاً بیش ازاین عده«پزشک ایرانی»غیراستخدامی رابایدبه این آماراضافه کنیم،یعنی چیزی درحدود ۲۰۰۰۰نفر.

طبق آمار بنیاد ملی علوم آمریکا در سال ۲۰۱۸، تعداد ایرانیانی که در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ موفق به دریافت ویزای تحصیلی در زمینه‌های علوم و مهندسی در مقطع دکترا شده‌اند، تنها ۳۰۶۳ نفر است.

کل آمار-مهاجران آسیایی-شاغل درامریکا

با توجه به تعداد ۹۰۰۰ نفری پزشکان و جراحان ایرانی در آمریکا، سهم ۱۳۰۱۰۰۰ نفری دیگر کشورهای آسیایی از تعداد مهندسان و دانشمندان بازارکار آمریکا که مشخص نیست چه تعداد آن مربوط به کشور ایران است و همچنین تعداد نه‌چندان قابل‌توجه ایرانیانی که در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ موفق به دریافت ویزای موقت تحصیلی آمریکا در مقطع دکترا شده‌اند؛ بعید به نظر می‌رسد که آمار ارائه‌شده ۲۵۰۰۰۰ هزار نفری از مهندسان و پزشکان ایرانی مقیم آمریکا مبنای علمی داشته باشد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دراینجاهم آمارشاغلین(استخدامی ها)درامریکا،که می تواندآمار«۲۵۰۰۰۰نفر»صحت داشته باشد.

بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۰، در آمریکا

۵۰.۹ درصد از مهاجران ایرانی در آمریکا حائز مدرک لیسانس و یا بالاتر بوده‌اند.

همچنین در سال ۲۰۰۰، نرخ مشارکت مهاجران ایرانی در بازار کار آمریکا ۶۳ درصد بوده است .

 ۵۱.۸ درصد از شاغلین ایرانی در آمریکا در  مشاغل مدیریت و مشاغل حرفه‌ایهستند.

۲۷.۵ درصد در مشاغل مرتبط با فروش و مشاغل دفتری هستند.

۹ درصد در مشاغل خدماتی مشغول به فعالیت بودند.

اداره آمار آمریکا تعداد ایرانیان در این کشور را در سال ۲۰۱۷ ، ۳۹۵,۴۲۹ نفر اعلام کرده است.

به این ترتیب می‌توان تعداد کل ایرانیان تحصیل‌کرده در آمریکا را در سال ۲۰۱۷ در حدود ۲۰۰ هزار نفر تخمین زد. همچنین با استفاده از آمار سرشماری سال ۲۰۰۰ و تخمین جمعیت سال ۲۰۱۷ تعداد شاغلین ایرانی در همۀ مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای را می‌توان حداکثر ۱۲۹ هزار نفر تخمین زد./منبع:۲۹ مهر ۱۳۹۸خبرگزاری مهربااندکی اصلاحات.

***

آمارایرانیان در۵کشور : آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا

بابررسی آمارهای سازمان های مختلف درباره جمعیت ایرانی ها در کشورهای خارجی متوجه خواهیم شد که از شش میلیون ایرانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند، حدود سه میلیون و ۵۰۰ تا چهار میلیون ایرانی در این پنج کشور زندگی می کنند. چرا این پنج کشور به مقصد ایرانی ها تبدیل شده است؟ هرکدام این کشورها چه تعداد ایرانی را به خود اختصاص داده اند؟ اوضاع زندگی ایرانی ها در این پنج کشور چگونه است؟ هرکدام از این کشورها پذیرای کدام قشر از ایرانی ها هستند؟

۱ – آمریکا

توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:موج مهاجرت ایرانیان به امریکا،اولین باردرزمان درزمان «شاه» کلیدخورد:

درسالهای۱۳۳۷-۱۳۳۶ شاه اجازه تأسیس ۲حزب راداد،یکی «حزب مردم» ودیگری «حزب ایران نوین»

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

وامااین ۲حزب، شاه را اقناع نکرد،شاه دوست داشت حزبی داشته باشد که همه مردم ایران درآن عضویت داشته باشند وخواست«رستاخیزی»برپاشود وهرچه سریعترایران را به «دروازه طلایی تمدن» برساندولذادر ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ « حزب رستاخیز»راتأسیس کرد و ۲حزب« مردم ونوین»درآن ادغام شد.

هرکس «رستاخیز»راقبول ندارد«خائن»است(لاوطن)»پاسورد"بگیردبرود.

از رستاخيز شاه تا انقلاب مردمکلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

«همه ایرانیان بایددراین «حزب» عضوباشندواگرکسی رستاخیزراقبول نداردازایران برود»

مخالفین رستاخیز برای اینکه  در ردیف خائنان قرارنگیرندوکارشان به زندان کشیده نشود بااخذگذرنامه، کشور را ترک می‌کردند.مسئولین رژیم شاه تسهیلاتی دراخذگذرنامه فراهم کردند که هرکس-خائنی-براحتی بتواندازکشورخارج شود که بیشترین مهاجرت ایرانیان دراین سالها به امریکابود.

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فرمروری بر جایگاه حزب رستاخیز در ایران معاصرکلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

«شاه» در کنفرانس مطبوعاتی اعلام موجودیت حزب رستاخیز مردم ایران گفت:یارستاخیزویااخراج ازایران«به هر حال کسی که وارد این تشکیلات سیاسی (حزب رستاخیز) نشود، دو راه در پیش دارد یا فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی یعنی به اصطلاح خودمان توده‌ای و یک فرد بی‌وطن است. یا اگر بخواهد، فردا با کمال میل، بدون اخذ عوارض، گذرنامه‌اش را در دستش می‌گذاریم و به هر جایی که دلش خواست، می‌تواند برود؛ چون ایرانی نیست. وطن ندارد

۱۲اسفند۱۳۵۳روزنامه کیهان و آیندگان.

نگارنده(پیراسته فر)یادم است،سال۱۳۵۶یا۱۳۵۵بوددبیرستانی بودم،امتحانات خرداد«فرم عضویت رستاخیز»راآوردند وازما امضاگرفتند،(البته بما نگفتند این فرم چیست،درگرماگرم پاسخ دادن به سئوالات ،فرمی رادرجلوی ماگذاشتند وگفتند اسمتان رابنویسیدوامضاء کنیدوکردیم!)

وبدینصورت هزاران ایرانی در طول سالهای ۱۳۵۴تا پائیز۱۳۵۷ به آمریکا، وتعدادی هم به انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادامهاجرت کریدند./پایان توضیحات مدیرسایت./

تخمینها در مورد ایرانیان مقیم سراسر آمریکا بین نیم میلیون تا یک میلیون نفر است، و بزرگترین گروه آنها در منطقه شهر لس آنجلس ساکنند. نیمی از این جمعیت در لس آنجلس و دیگر نقاط کالیفرنیا زندگی می کنند و رتبه های بعدی به نیویورک و محدوده شهر« واشنگتن دی سی »تعلق دارند.


آمارها از میزان ایرانی های مقیم آمریکا متفاوت است و از سال ۲۰۰۰میلادی(۱۳۷۹شمسی) به بعد تعداد رسمی ایرانی های آمریکا اعلام نشده اما آمارهای متفرقه از حضور یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون ایرانی در این کشور خبر می دهد. گفته می شود بیشتر ایرانیان در جنوب کالیفرنیا و لس آنجلس (حدود ۷۰۰ هزار نفر) حضور دارند. بعد از این دو شهر، واشنگتن، نیویورک، هیوستون، اوهایو و شیکاگو از لحاظ جمعیتی بیشترین ایرانی ها را به خود اختصاص داده اند.

واشنگتن و حومه حدود ۳۰۰ هزار ایرانی و کمترین جمعیت ایرانی ها مربوط است به ایالت «مین» در شمال شرقی آمریکا که حدود ۱۰ خانوار در آن زندگی می کنند. حدود ۸۰ درصد ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کنند دارای تحصیلت عالی هستند و همین نکته نشانگر آن است که ایرانی ها مقیم آمریکا جزو تاثیرگذارترین قشر این کشور هستند.

تفاوت مهاجران ایران بادیگرمهاجران
یکی از تفاوت های مهم در مهاجرت ایرانی ها به آمریکا نسبت به کشورهای دیگر، حضور پررنگ خانواده هاست. برخلاف چهار کشور دیگر پرجمعیت ایرانی که مهاجرت کنندگان آن را اکثرا دانشجویان و جوانان تشکیل می دهند، آمریکا اما شرایط آسانتری را برای دادن اقامت به خانواده ها دارد و همین نکته باعث شده تا سبک مهاجرت کنندگان به این کشور متفاوت باشد.

 به همین دلیل میزان زاد و ولد ایرانی ها در آمریکا از کشورهای دیگر بیشتر است و طبق آخرین آمار ثبت احوال ایران، سالانه در آمریکا حدود دو هزار ایرانی متولد می شوند.

پزشکان و متخصصان، اساتید دانشگاهی، مهندسان کامپیوتر و... ازجمله مشاغلی هستند که ایرانی های زیادی را به خود جذب کرده اند و قشر اعظم ایرانی ها جذب این شغل ها می شوند. به جز این صنوف، ایرانی های شاغل در آمریکا گروه بزرگ دیگری را تشکیل می دهند که به علت داشتن مهارتی متوسط و مدرک تحصیلی نه چندان بالا، نتوانسته اند به مدارج بالایی برسند و در سطوح بسیار پایین مشغول شده اند و اگر ماندن در ایران را انتخاب می کردند، مطمئنا موقعیت های شغلی و مالی بهتری را نصیب خود می کردند.

۲– انگلستان

آخرین آمار رسمی هم مربوط به سال ۲۰۰۱میلادی(۱۳۸۰شمسی) است که خود دولت بریتانیا تعداد ایرانیان یان کشور را ۴۳ هزار نفر ذکر کرده بود و در سال ۲۰۰۹میلادی(۱۳۸۸شمی) تخمین زده اند این آمار به ۵۸ هزار نفر رسیده. هرچند به نظر می رسد آمار خیلی بیشتر از این رقم ها باشد. در سال ۲۰۰۴ میلادی(۱۳۸۳شمسی)سفارت ایران در انگلیس این تعداد را ۷۵ هزار نفر اعلم کرده بود، درحالی که چندی پیش سایت های خبری ایران این تعداد را ۵۰۰ هزار نفر نوشته بودند.

موج مهاجرت ایرانیان به انگلیس از سال ۱۹۷۹ میلادی(۱۳۵۸) یعنی بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد که در آن مقطع حدود هشت هزار نفر از ایران به این کشور مهاجرت کردند. نقل می کنند که درصد بالایی از مهاجرین ایران به انگلستان بعد از مدت کوتاهی دچار افسردگی های روحی می شوند و بازگشت را ترجیح می دهند. دلیل این مسئله شاید تفاوت سبک زندگی و آب و هوای کاملا متضاد منطقه بریتانیا باشد. هزینه زندگی در انگلستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی فوق العاده بالاست (حدودا سالی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان) و به همین دلیل ما با سیل مهاجرین به این کشور مواجهیم که بعد از مدتی از نظر مالی کم می آورند و به کشور بازمی گردند.

۳ – آلمان 

۳۵۰ هزار نفر، این قابل اطمینان ترین آماری است که در حال حاضر از تعداد ایرانیان مقیم آلمان به دست آمده. البته آمارهای تاییدشده سازمان های بین المللی از حضور ۱۲۰ هزار ایرانی در سال ۲۰۰۳میلادی(۱۳۸۲شمسی) خبر می داد که کمتر از حد واقعی به نظر می رسد. در کل، آلمان و کشور همسایه اش اتریش از مقاصد محبوب ایرانی ها برای زنگدی محسوب می شوند. در سال های دفاع مقدس و بعد از آن بعضی از جانبازان برای درمان به این کشور اعزام می شدند که تصویر آن را در فیلم «از کرخه تا راین» حاتمی کیا به خاطر داریم. بعدها هم با ترانسفر چند بازیکن ایرانی به بوندس لیگا مثل مهدوی کیا و دایی و... برخورد اجتماعی ژرمن ها با ایرانی ها بهتر شد و شرایط زندگی در این کشور سهل تر از قبل شد. پس از آمریکا بیشترین ثبت ولادت ایرانی ها مربوط به کشور آلمان است که سالانه حدود ۷۰۰ ایرانی در این کشور متولد می شوند.

۴ – فرانسه

 تعداد ایرانیان مقیم فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی(۱۳۷۹شمسی) ۱۹ هزار نفر ذکر شده که کاملا واضح است نمی تواند آمار دقیق و قابل اعتنایی باشد. این آمار تا سال ۲۰۱۰ بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزهار نفر تخمین زده شده است. بخش عمده ای از سفر ایرانیان به فرانسه به دلیل تحصیل در دانشگاه های این کشور است. اگر گشتی در سایت های فارسی زبان بزنید با انبوه سایت هایی مواجه می شوید که جوانان ایران را تشویق به ادامه تحصیل در فرانسه می کنند. پس از این نظر ایرانیان مقیم فرانسه اغلب از قشر تحصیلکرده و ثروتمند محسوب می شوند. البته ایرانیانی که بها ین کشور مهاجرت می کنند بیشتر برای تحصیل آنجا هستند و ایرانی های کمتری این کشور را برای اقامت دائم انتخاب می کنند. یکی از مشکلات اصلی ایرانیان در این کشور برخورد نه چندان مناسب فرانسوی ها با مهاجرین خاورمیانه است.


۵ – کانادا

با این که در لیست پنج کشور دارای بیشترین ایرانی، کانادا آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است اما شواهد نشان می دهد تا چند سال آینده رشد ایرانی های این کشور بسیار بالاتر برود و جزو سه کشور اول قرار بگیرد. طبق آمار ثبت و احوال ایران، سالانه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار ایرانی در کانادا تولد خود را ثبت می کنند و روند رو به رشدی دارند. به گزارش برترین ها براساس اطلاعات مربوط به سال ۲۰۰۸میلادی(۱۳۸۷شمسی) از اداره آمار کانادا، جمعیت ایرانیان مقیم کانادا ۴۱۲۹۰ نفر هستند که مسلما این آمار چندان دقیق نیست و تعداد ایرانی های کانادا بسیار بیشتر از این است. طبق آمارهای سازمان های مختلف در حال حاضر تعداد ایرانی های مقیم کانادا حدود ۳۰۰ هزار نفر است و فقط ۱۱۰ هزار نفر در ایالت اونتاریو زندگی می کنند که اکثر آنها به قشر برتر کانادا اختصاص دارند.

مهم ترین قشر مهاجر ایرانی به کانادا از دانشجویان هستند که اکثرا حداقل مدرک لیسانس دارند و برای مدارک بالاتر تحصیلی ترجیح داده اند به این کشور سفر کنند. باتوجه به اینکه در این کشور هزینه زندگی ایالت به ایالت با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند، دانشجویان ایرانی اکثرا ترجیح می دهند، زندگی خود را در شهرها و روستاهای دورافتاده شروع کنند و به همین جهت در شهرهای کوچک کانادا هم ایرانی های زیادی وجود دارند.

این شهرهای کوچک و روستاهای کانادایی پر است از ایرانی هایی که در ایران مدرک پزشکی عمومی خود را گرفته اند و حالا در این شهرهای دورافتاده، امتحان های سخت پزشکی را می گذارند تا شاید در پنج، شش سال بعد اجازه طبابت در کانادا را کسب کنند. در آن طرف ماجرا ایرانی های تورنتو از مرفه ترین مردم کانادا هستند که در بین خود کانادایی ها هم زبانزد هستند و بهترین خودروها و منازل متعلق به آنهاست./منبع روزنامه هفت صبح وبرترینها+اصلاحات مدیرسایت.

این سریال(مهاجرت نخبگان)همچنان ادامه دارد.

۶۲‌ درصد از دانش‌آموزان مدال‌آور المپیادی ایران به کشورهایی نظیر امریکا و کانادا مهاجرت کرده‌اند.

سایت مشرق در۱۴ تیر ۱۳۹۶ می نویسد:مهاجرت دانش‌آموزان تیزهوش به خارج از کشور که چندی پیش آغاز شده، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با توجه به بی‌آینده بودن میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها ابعاد تازه‌ای نیز پیدا کرده است.
 ترک کشور توسط دانش‌آموزان تیزهوش در دوران دانش‌آموزی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در حالی به ترک کشور توسط دانش‌آموزان تیزهوش در دوران دانش‌آموزی اشاره کرده است که آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد ۶۲‌ درصد از دانش‌آموزان مدال‌آور المپیادی ایران به کشورهایی نظیر امریکا و کانادا مهاجرت کرده‌اند.

از مجموع ۲۲۵ دانش‌آموز المپیادی که طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ در ۵۳ المپیاد جهانی شرکت کردند بیش از۱۴۰ نفر معادل ۲/۶۲ درصد آنها هم اکنون در یکی دانشگاه‌های مطرح دنیا در امریکا و کانادا تحصیل می‌کنند.

انستیتو بین‌المللی آموزش امریکا نهادی رسمی است که سالانه تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در این کشور را اعلام می‌کند؛ این انستیتو در آخرین بیانیه‌اش اعلام کرد در سال تحصیلی ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در امریکا به ۱۲ هزار و ۲۵۶ دانشجو رسیده که پس از انقلاب اسلامی یک رکورد محسوب می‌شود.

در سال تحصیلی ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ تعداد دانشجویان ایرانی امریکا ۵هزار و ۶۲۶ نفر بود که این عدد در سال گذشته بیش از دو برابر شد. این افزایش باعث شد تا رتبه جمهوری اسلامی ایران در ارسال دانشجو به امریکا در سال ۲۰۱۶ به رتبه یازدهم کشورهای جهان برسد.

آمارایرانی های مقیم امریکا پیراسته فر ایرانیان مقیم امریکا ایرانیان مهاجر مهاجرت نخبگان مهاجرت رتبه های برتر فرارنخبگان ایرانی هادرکدام ایالت امریکا بیشترین ایرانی هادرامریکا مهاجرت المپیادی ها فرارمغزها
ارسال شده در مورخه : جمعه، 17 آبان ماه، 1398 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 آیامیخواهی بدانی فردموردنظرچقدردوستت دارد  [ سه شنبه، 27 ارديبهشت ماه، 1390 ] 1079 مشاهده
 چگونگی تسخیر\  [ چهارشنبه، 29 بهمن ماه، 1393 ] 598 مشاهده
 فولیکول چیست؟ تقسیمات سلولی +فرآیندلقاح  [ شنبه، 31 شهريور ماه، 1397 ] 279 مشاهده
 سرفه راه تشخیص بیماری  [ چهارشنبه، 20 اسفند ماه، 1393 ] 424 مشاهده
 خان طومان چگونه سقوط کرد/۱۵ شهید۲۱مجروح+۶اس  [ چهارشنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1395 ] 346 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب