آمار کاربران

google plus

آمار

رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹الی  ۱۳۹۷

ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری ، محمود بهمنی،ولی الله سیف،عبدالناصر همتی

آخرین رئیس کل بانک مرکزی رژیم شاه (خوش کیش)بودکه پس از پیروزی انقلاب دستگیر و روانه زندان شد. و دوسال بعد در سال ۱۳۵۹ اعدام شد.

اولین رئیس کل بانک مرکزی دکتر محمدعلی مولوی بود که ریاستش کمترازیک سال بود.

نرخ ارز-دلار-درشروع کار مولوی  ۱۴ تومان بود که وی توانست درطول  ریاست ۸ ماهه به ۷/۵ تومان برساند.

 قاسمی زمانی که از بانک مرکزی رفت هر دلار هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شد

 دکترمحمودبهمنی متولد ۱۳۲۶کرج- از تاریخ۲مهر۱۳۸۷ الی ولی الله سیف در ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبود(خودش جایگزین مظاهری شدوسیف جایگزینش)

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:برای سهولت ومفهوم بودن آسان،تخلیص،ویرایش،اصلاحاتی انجام گرفته است

 

نوسانات نرخ دلار درطول سالهای انقلاب

درادامه ازسال ۱۳۵۷ قیمت دلارکه ۷تومان بوده تا نیمه شهریور۱۳۹۷راخواهیددید

فصول پاییزوزمستان ۱۳۹۵ نرخ دلار۴هزارتا۴۲۰۰

فروردین اردیبهشت وخرداد ۱۳۹۶ نرخ دلارحدودچهارهزارتا۴۲۰۰تومان بوده

تیرومرداد ۱۳۹۶ نرخ دلارحدود۴۵۰۰تومان بوده

شهریور ومهر۱۳۹۶ نرخ دلارحدود۴هزاروهفتصدتومان

آبان  ۱۳۹۶هم نرخ دلارحدود ۵هزارتومان

درماه آذر ودی ۱۳۹۶خرخ دلار بین ۵هزارتا۵هزاروپاتصدبوده

۲۵بهمن۱۳۹۶ نرخ دلار ۶۱,۵۹۰

۲۵اسفند۱۳۹۶ نرخ دلار ۵۹,۰۵۰

1396/12/26 نرخ دلار 59,160

1397/02/05 نرخ دلار 67,960

1397/02/31 نرخ دلار 73,180

1397/02/06 نرخ دلار 68,490

1397/03/03 نرخ دلار 74,320

1397/03/27 نرخ دلار 80,440

۲۸خرداد۱۳۹۷ نرخ دلار ۸۱,۵۰۰

1397/04/03 نرخ دلار 95,240

1397/04/23 نرخ دلار 91,530

1397/05/04 نرخ دلار 107,540

1397/05/06 نرخ دلار 110,200

1397/05/07 نرخ دلار  120,980

1397/05/08 نرخ دلار 136,140

1397/05/21 نرخ دلار  119,000

1397/05/22 نرخ دلار 115,150

1397/06/11 نرخ دلار 130,020

۱۷شهریور۱۳۹۷ نرخ دلار ۱۵۵,۵۵۰

۱۸شهریور۱۳۹۷ نرخ دلار ۱۴۸,۷۱۰

ترخ دلارازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۷

سالهایی که دلار ۱۰۰ تومان بود

بر این اساس نرخ دلار ازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ از ۶۱ به ۷۴،۹۹ و ۹۶ تومان می رسد تا اینکه سال ۱۳۶۸ آغاز سه رقمی شدن نرخ دلار و ۱۰۰ تومانی شدن آن است به طوری که متوسط قیمت آن از ۹۶ تومان سال ۱۳۶۷ به ۱۲۰ تومان سال ۱۳۶۸ افزایش می یابد.

در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان متغیر بود تا در سال ۱۳۷۳ متوسط نرخ این ارز مرز ۲۰۰ تومان را پشت سرگذاشت و در فاصله یک سال با رشد ۴۷ درصدی از ۱۸۰ به ۲۶۶ تومان رسید.

پرش ۵۰ درصدی قیمت دلار

طبق داده های بانک مرکزی سال ۱۳۷۴ سالی دیگر برای جهش ۵۰ درصدی نرخ دلار است و از ۲۶۶ به۴۰۷ تومان افزایش می یابد و تا پایان سال ۱۳۷۶ در همین رنج در نوسان است تا اینکه سال ۱۳۷۷ مجددا جهشی دیگر در نرخ آن ایجاد می شود به طوری که با رشد ۳۵ درصدی از متوسط قیمت ۴۷۸ تومانی سال ۱۳۷۶ به ۶۴۶ تومان صعود می کند.

اما در سال ۱۳۷۸ نیز نرخ دلار حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل رشد دارد و به ۸۶۳ تومان افزایش یافته است.

بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ نرخ دلار جهش قابل توجهی نداشت و در همان رنج ۸۰۰ تومان در نوسان بود. این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ و با تغییر دولت افزایش دیگری در قیمت ارز واسط ایران ایجاد می شود و به قیمت ۹۰۰ تومان وارد شد و تا پایان سال ۱۳۸۸ به متوسطی حدود ۹۹۷ تومان رسید.

دلار ۱۰۰۰ تومان شد

سال ۱۳۸۹ آغازی بر چهار رقمی شدن دلار است و از ۹۹۷ تومان سال ۱۳۸۸ به رنج ۱۰۰۰ تومان وارد می شود و ۱۰۴۴ تومان برای متوسط نرخ آخرین سال این دهه ثبت می شود.

تحریم نفتی وافزایش دلار

اما دهه ۱۳۹۰ شروع نوسانات شدید نرخ ارز و رکودزنی های قیمت دلار است. به طوری که با ورود به دور جدید تحریم ها، کاهش صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از این منابع بازار نیز دچار التهاب شد. در عین حال برخی سوء مدیریت ها در کنترل بازار ارز موجب شد تا روند قیمت دلار به سمتی حرکت کند که نرخ به یکباره از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد.

همچنین رشد قیمت دلار در بازار آزاد تا حدی پیش رفت که متوسط قیمت آن در سال ۱۳۹۲ در ۳۱۸۳ تومان ثبت شده است. در عین حال که باید توجه داشت در این یکی دوسال نرخ دلار حتی به حدود ۴۰۰۰ تومان نیز رسیده بود.

این را هم باید یادآور شد که در حدود یک سال گذشته و به دنبال تغییرات سیاسی کشور و جابه جایی دولت همچنین گشایشی که در توافقات هسته ای ایجاد و رفع بخشی از تحریم ها و آزاد شدن بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده کشور را به همراه داشت بازار ارز نیز نسبت به قبل آرام تر شده و از نوسان کمتری برخوردار بوده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۳ با وجود اینکه نرخ دلار کاهش قابل توجهی نسبت به قبل نداشته اما بازار آزاد از التهاب گذشته نیز برخورد نبوده است.

این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز نرخ دلار همواره بین ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در نوسان بوده و جهش قابل ملاحظه ای نداشته است.

ترخ دلارازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۳

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:علت افقی قراردادن تصاویر،بعلت اشغال فضای سایت بوده است،عمودی نگذاشتم

قیمت های سکه راهم دیدنی است

نوع سکه قیمت در روزهای آغازین سال ۱۳۹۰ قیمت در روزهای آغازین سال ۱۳۹۱
سکه تمام بهار طرح جدید 391 هزار تومان 785 تا 795 هزار تومان
سکه تمام بهار طرح قدیم 435 هزار تومان 780 تا 790 هزار تومان
نیم سکه 196 هزار تومان 390 هزار تومان
ربع سکه 109 هزار تومان 208 هزار تومان
سکه گرمی 50 هزار تومان 107 هزار تومان

                                       قیمت سکه طرح جدید

سال قیمت / تومان
۱۳۸۴ 106600
85 144210
86 172870
87 205380
88 270000
89 383000
90 900000
91 1352000
مرداد ۱۳۹۲ 1066000

قیمت سکه طرح قدیم

 
سال قیمت / تومان
۱۳۸۴ 122890
85 167967
86 190678
87 231649
88 288000
89 435000
90 900000
91 1325000
مرداد ۱۳۹۲ 1030000

آخرهای اسفند۱۳۹۳ قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) یک میلیون و ۱۷ هزار تومان

درنیمه فروردین ۱۳۹۴ قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) ۹۶۸ هزار تومان

نبمه خرداد ۱۳۹۴هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در بازار ۹۲۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان ، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۲۱۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۳ دلار است.

درشهریور ۱۳۹۴قطعه سکه تمام طرح امامی (جدید)  در بازار ۹۱۲ هزار تومان، طرح بهار آزادی (قدیم) ۹۱۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۶۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۹ دلار است.

درمهرماه ۱۳۹۴ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید در بازار ۹۴۸ هزار تومان، طرح قدیم ۹۴۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۷ دلار است.

اوائل تیر  ۱۳۹۵نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید  یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۵۶۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۸ دلار است.

فهرست اسامی رؤسای کل بانک مرکزی از بدو تاسيس تا کنون +تصاویر

نام نام خانوادگی سال تصدی عکس و امضا
ابراهيم کاشانی 11339
علی اصغر پورهمايون 1340
مهدی سميعی 1343
خداداد فرمانفرمائيان 1348
مهدی سميعی 1349  
عبدلعلی جهانشاهی 1350
محمد يگانه 1352
حسن علی مهران 1354
يوسف خوش کيش 1356
محمدعلی مولوی 1357
علی رضا نوبری 1358
سيد محسن نوربخش 1360
مجيد قاسمی 1365
سيد محمدحسين عادلی 1368
سيد محسن نوربخش 1373  
محمدجواد وهاجی (قائم مقام رئيس کل(2 1382  
ابراهيم شيبانی 1382
طهماسب مظاهری 1386
محمود بهمنی 1387
ولی اله سیف 1392
عبدالناصر همتی 1397  رئیس کل جدید بانک مرکزی کیست+ سوابق
 

 

رئیس کل بانک مرکزی پیراسته فر رؤسای بانک مرکزی همه رؤسای بانک مرکزی مدیران بانک مرکزی اولین رئیس کل بانک مرکزی مدیرکل بانک مرکزی که اعدام شد نرخ دلاردراول انقلاب نرخ دلاردرسالهای گذشته
ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 7 آذر ماه، 1397 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 نمازجماعت قبل ازافطارمسجدقائمیه رشت  [ پنجشنبه، 4 تير ماه، 1394 ] 569 مشاهده
 سرنوشت اولین وزیردفاع جمهوری اسلامی(تیمسار  [ چهارشنبه، 1 مهر ماه، 1394 ] 496 مشاهده
 ماجرای کلمه "مترصد"ی که درگزارش شهرداری رشت  [ دوشنبه، 18 اسفند ماه، 1393 ] 905 مشاهده
 کوروش "ذوالقرنین"است؟قسمت سوم  [ دوشنبه، 16 ارديبهشت ماه، 1398 ] 73 مشاهده
 حمله مسلحانه معاون به رئیس یک سازمان دولتی  [ سه شنبه، 24 آبان ماه، 1390 ] 792 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب